PAU:n Kuopion osasto

AJANKOHTAISTA

Posti-työnantaja tavoitteli tes-neuvotteluissa satojen eurojen leikkausta työntekijöiden kuukausiansioihin ja epäinhimillisiä työvuoroja sekä muutosturvasopimuksen poistamista. Tässä kerromme vastauksia keskeisimpiin kysymyksiin uudesta työeh-tosopimuksesta.
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat PALTA hyväksyivät tänään valtakunnansovittelija Minna Helteen tekemän sovintoesityksen. Esityksen mukaan Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehdot säilyvät ennallaan. Posti-työnantajan kaikki vaatimukset palkkojen ja työehtojen leikkaamisesta torjuttiin. Palkankorotuksissa noudatetaan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista linjaa. Sopimuskauden pituus on yksitoista kuukautta (30.11.2015–31.10.2016).
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvotteluosapuolet Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelutyönantajat PALTA hyväksyivät valtakunnansovittelija Minna Helteen 29.11. jättämän sovintoehdotuksen klo 14 jälkeen iltapäivällä tänään. Lakot ja tukilakot päättyvät. Asiasta tiedotetaan lisää tänään myöhemmin.
PAU on lakkorajaneuvotteluissa sopinut Postin kanssa siitä, että toimihenkilötehtävissä C-palkkaliitteessä työskentelevät on rajattu lakon ulkopuolelle 1.12.2015 saakka. Yli- ja lisätyökielto koskee kuitenkin myös C-palkkaliitteessä työskenteleviä henkilöitä sekä kielto tehdä lakon kohteena olevia töitä.
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ilmoitti perjantaina 20.11. valtakunnansovittelijalle ja työnantajaliitto PALTAlle asettavansa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen alaiset työt perehdyttämis- ja koulutuskieltoon niissä työpaikoissa, joihin tulee ulkopuolista työvoimaa tai ulkopuolisia työntekijöitä. Heitä ei perehdytetä tai kouluteta työtehtäviin. Kielto on voimassa toistaiseksi.
SAK sanoo tiedotteessaan, että tukilakoilla vauhditetaan neuvotteluja. Posti on laajentamassa liiketoimintaansa muillekin kuljetus- ja palvelualoille, ja siksi kuljetusalojen ammattiliitot haluavat puolustaa Postin työntekijöitä.
Posti ja Työnantajaliitto PALTA ovat aikeissa leikata rajusti työntekijöiden palkkoja työehto-sopimusneuvotteluissa. Työnantaja perustelee leikkaustarpeita heikentyneellä liiketoiminnalla. Postissa työpaikat ovat viime vuosina vähentyneet rajusti. Posti irtisanoi vuosien 2013–2015 välisenä aikana 1 507 työntekijää ja toimihenkilöä. Muutos on raju, mutta palkkoja leikkaamalla tilanne ei parane – joka tapauksessa työnantaja tulee jatkossakin irtisanomaan väkeä. Jäljelle jääville työntekijöille on taattava inhimilliset työehdot ja riittävä toimeentulo. Tässä esimerkkilaskelmia, mitä työnantajan tes-neuvotteluissa esittämät palkanalennukset tarkoittaisivat käytännössä. Esimerkit on laskettu todellisten postityöntekijöiden tiedoilla eri ammattiryhmistä.
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ilmoitti perjantaina 20.11.2015 valtakunnansovittelijalle asettavansa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen alaiset työt perehdyttämis- ja koulutuskieltoon välittömästi seuraavasti:
Posti toivoo, että jumiutuneet työehtosopimusneuvottelut vauhdittuisivat, sanoo toimitusjohtaja Heikki Malinen. "Tavoitteemme pysyvät kuitenkin samoina", hän toteaa.
Yhteenveto Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn ilmoittamista työtaisteluista. Tilannetta päivitetään koko ajan. Viimeisin tieto aina www.pau.fi. Tämä tiedote on päivitetty 18.11.2015 klo 15.00. Tässä ilmoitettujen työseisausten lisäksi voimassa on ylityökielto kaikissa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ja Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksia koskevissa työtehtävissä. Ylityökielto ei koske OpusCapita Group Oy:tä. Myös PAUn 2.11. alkaen asettama perehdyttämis- ja koulutuskielto on edelleen voimassa, mikäli työpaikalle tulee SOL Oy:n vuokratyöntekijöitä. Työpaikoilla ei perehdytetä tai kouluteta SOL:n työntekijöitä työtehtäviinsä.
RSS ATOM