TES-Tiedote: Esimiehet ja toimihenkilöt eivät tee lakonalaista työtä!

26.11.2015

PAU on lakkorajaneuvotteluissa sopinut Postin kanssa siitä, että toimihenkilötehtävissä C-palkkaliitteessä työskentelevät on rajattu lakon ulkopuolelle 1.12.2015 saakka. Yli- ja lisätyökielto koskee kuitenkin myös C-palkkaliitteessä työskenteleviä henkilöitä sekä kielto tehdä lakon kohteena olevia töitä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimihenkilöt ja esimiehet tekevät lakon aikana vain omaan palkkaliitteeseen ja työvuoroon kuuluvat tehtävät. Lakonalaista työtä ei missään tapauksessa pidä tehdä!

PAUn saamien tietojen mukaan monet esimiehet, jopa PAUn jäsenet, ovat kuitenkin näin tehneet. Henkilöt, jotka murtavat PAUn laillisia työtaistelutoimia, toimivat moraalittomasti ja hyväksyvät toimillaan kaikki ne heikennykset, joita Posti alan tes-neuvotteluissa vaatii.

Postilaiset taistelevat nyt toimeentulonsa ja tulevaisuutensa puolesta. Tätä meidän kaikkien täytyisi kunnioittaa toimimalla liiton ohjeiden mukaisesti.

Useat ammattiliitot (AKT, SLSY, IAU, JHL, PAM jne. ) ovat lähteneet tukemaan omilla tukilakoillaan matalapalkkaisia postilaisia. Olemme tästä solidaarisuudesta äärimmäisen kiitollisia kaikkia näitä liittoja kohtaan.

Vähintä mitä itse voimme tässä tilanteessa tehdä, on seistä yhdessä yhteisten tavoitteiden takana. Me kaikki postilaiset tarvitsemme nyt toisiamme. Omaan napaan tuijottaminen ei vie asioita eteenpäin. Se vaikeuttaa vain neuvotteluja.

Lisätietoja:

Seppo Kinnunen, järjestöpäällikkö, puh. 0400 706 502

Juha Pöyry, tiedottaja, puh. 040 356 0567