TSV-vaalit lähestyvät: Käytä äänioikeuttasi!

21.1.2016

70-79 postinumeroalueen työsuojeluvaltuutettuvaali käydään 22.1-5.2.2016. Käytä äänioikeuttasi!

Ehdokkaina vaalissa ovat seuraavat henkilöt:

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU-ehdokkaat:

Filander Jani, Kuopio

Hyttinen Keijo, Varkaus

Kettunen Kari, Kuopio

Pyykönen Vesa, Kuopio

 

1. VARATYÖSUOJELUVALTUUTETTU-ehdokkaat:

Hyttinen Keijo, Varkaus

Puustinen Satu, Varkaus

Riikonen Tarja, Kuopio

Suoninen Timo, Kuopio

 

Henkilöstön valitsema työsuojeluvaltuutettu toimii työpaikalla muun muassa työntekijöiden tai toimihenkilöiden edustajana työsuojeluun, työterveyshuoltoon, työkykyä ylläpitävään toimintaan ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Hän osallistuu työpaikalla pidettäviin työsuojelutarkastuksiin ja –tutkimuksiin sekä edustaa henkilöstöä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvissä asioissa.

Työsuojeluvaltuutettu on perehtynyt työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja ohjeisiin sekä työhön liittyviin vaara- ja riskitekijöihin. Häneltä saa aina neuvoja ja apua oikeisiin työmenetelmiin, tietoa työssä käytettävistä turva- ja suojavälineistä sekä suojavaatteista ja turvajalkineista.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa henkilöstöä myös työhyvinvointiin ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa olemalla esimerkiksi työntekijöiden ja toimihenkilöiden tukena kuntoutus- ja verkostopalavereissa.

PAUlla on kattava koulutusohjelma niille työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat PAUn jäseniä. PAUn jäsen, joka valitaan työsuojeluvaltuutetuksi saa varmasti riittävän perehdytyksen tehtävään.

Muista äänestää työsuojeluvaltuutettujen vaalissa - äänestä PAUn jäsentä!

KÄYTTÄKÄÄ ÄÄNIOIKEUTTANNE!