TES-Tiedote: Perehdyttämis- ja koulutuskielto sekä yli- ja lisätyökielto voimassa – lakot etenevät vaiheittain.

26.11.2015

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ilmoitti perjantaina 20.11. valtakunnansovittelijalle ja työnantajaliitto PALTAlle asettavansa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen alaiset työt perehdyttämis- ja koulutuskieltoon niissä työpaikoissa, joihin tulee ulkopuolista työvoimaa tai ulkopuolisia työntekijöitä. Heitä ei perehdytetä tai kouluteta työtehtäviin. Kielto on voimassa toistaiseksi.

Lisätyökielto

PAU ilmoitti asettavansa myös Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen alaiset työt lisätyökieltoon 20.11.2015 alkaen klo 20.00. Lisätyökielto on voimassa toistaiseksi. Lisätyökielto oli pakko ilmoittaa, koska Posti pyrkii rekrytoimaan osa-aikaisia työntekijöitä lakkopaikkoihin töihin. Lakoissa olevissa paikoissa on myös ollut muita kuin SOL:n vuokratyöntekijöitä ja eri alihankintafirmoja tekemässä töitä, joten perehdytyskielto laajennettiin koskemaan kaikkea ulkopuolista työvoimaa.

Ylityökielto edelleen voimassa

PAU päätti 12.11.2015 asettaa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ja Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksia koskevat kaikki työtehtävät myös ylityökieltoon työehtosopimusneuvotteluiden vauhdittamiseksi. Ylityökielto ei koske OpusCapita Group Oy:tä.

Lakot jatkuvat Jyväskylässä, Kuopiossa, Seinäjoella ja Tampereella

Vaikka lakot päättyivätkin toistaiseksi pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla ja Liedossa, ovat yli- ja lisätyökielto sekä ulkopuolisen työvoiman perehdytyskielto edelleen voimassa kaikilla Postin työpaikoilla (lukuun ottamatta OpusCapitaa). Kaikkien työntekijöiden osallistuminen oman palkan ja työehtojen puolustamiseen on erittäin tärkeää. Liiton päätösten noudattamatta jättäminen tarkoittaa sitä, että työntekijä hyväksyy kaikki ne palkanalennukset ja heikennykset, joita Posti-työnantaja tällä hetkellä vaatii.

Lakot käynnistyivät Jyväskylässä, Kuopiossa, Seinäjoella ja Tampereella 26.11.