PAU:n Kuopion osasto

AJANKOHTAISTA

Posti on käynnistänyt toimenpiteitä jakelutapamuutoksesta, jossa se on ilmoittanut perusjakelun jatkuvan illalla klo 18:aan asti. Samalla se lisää pelkkää jakelua sisäl-tävien työvuorojen määrää. Posti ottaa uudet työvuorot käyttöön viikolla 17. Muutokset pohjautuvat kevään aikana käytyihin yt-neuvotteluihin. Tässä tiedotteessa muistutetaan ajankohtaisista ja tärkeistä asioista.
Työntekijän näkökulmasta vuosilomiin tuli heikennyksiä 1.4.2016, kun eduskunnan säätämät muutokset vuosilomalakiin tulivat voimaan. Osa työntekijöistä voi kuitenkin huokaista helpotuksesta, koska heikennykset eivät vaikuta kaikkien työntekijöiden vuosilomiin. Vuosilomalain muutos ei nimittäin vaikuta voimassa oleviin työehtosopimuksiin. Mikäli työehtosopimuksessa on sovittu vuosilomalakia paremmista määräyksistä, työehtosopimusmääräyksiä sovelletaan lain muutoksesta huolimatta.
Posti ilmoitti tänään merkittävistä henkilöstövähennyksistä postinjakelussa, myynti- ja asiakaspalvelussa, tuotannon hallinnossa ja konsernitoiminnoissa. Valtionyhtiö vähentää 682 työntekijää ja osa-aikaistaa 198. Tällä tulee olemaan katastrofaalisia seurauksia kansalaisten postipalveluille ja yhtiön tulevaisuudelle.
Tuotannon perusjakelun alueelliset päätösneuvottelut käytiin tiistaina 15.3. ja valtakunnallinen päätösneuvottelu keskiviikkona 16.3. Henkilöstön edustajien mielestä vähennykset ovat järkyttävän suuria, vaikka ne näyttäytyvät vähäisiltä isojen henkilökohtaisten irtisanomisratkaisujen vuoksi. Myös osa-aikaistamisia pidetään täysin ylimitoitettuina.
PAUn Nuorisokurssi pidetään Jyväskylässä, Hotelli Cumuluksessa 16.–17.4.2016. Kurssilla on erinomainen mahdollisuus tutustua työehtoihin ja omiin oikeuksiin konkreettisten esimerkkien kautta. Kurssilla saat kattavan tietopaketin myös liiton jäseneduista.
Eduskunnassa keskustellaan tänään postilain uudistamisesta. Hallitus esittää, että valtioneuvoston myöntämistä postiluvista luovutaan ja siirrytään ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus arvioida mm. yleispalvelun laajuutta. Tällä kaikella hallitus haluaa ennen kaikkea edistää postitoiminnan kilpailua. Lisäksi postilain muuttaminen on osa hallituksen norminpurkuhanketta.
Kuopion osasto 126 kokousti sääntömääräisen vuosikokouksen viime lauantaina hotelli Puijonsarvessa. Kokousedustajia oli paikalla reilu 30. Kutsuvieraana oli ajankohtaisia asioita kertomassa henkilö suoraan "ylimmästä kärjestä", liiton puheenjohtaja Heidi Nieminen.
Tuotannon perusjakelussa on pidetty alueellisia välineuvotteluja viikoilla 9 ja 10. Valtakunnallinen välineuvottelu pidettiin torstaina 10.3.2016.
Neljännet Tuotannon perusjakelua koskevat alueelliset yt-neuvottelut pidettiin tiistaina 1.3.2016 ja valtakunnallinen yt-neuvottelu keskiviikkona 2.3.2016.
RSS ATOM