Vasemmisto.fi: Postilakia uudistettaessa taattava yhdenvertaiset palvelut

16.3.2016

Eduskunnassa keskustellaan tänään postilain uudistamisesta. Hallitus esittää, että valtioneuvoston myöntämistä postiluvista luovutaan ja siirrytään ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus arvioida mm. yleispalvelun laajuutta. Tällä kaikella hallitus haluaa ennen kaikkea edistää postitoiminnan kilpailua. Lisäksi postilain muuttaminen on osa hallituksen norminpurkuhanketta.

– Normien purkaminen tuntuu välillä olevan hallitukselle itsetarkoitus. Normit ovat toisinaan kuitenkin välttämättömiä, jos niillä halutaan suojella ihmisten yhdenvertaisuutta. Suurin huoleni postilain uudistamisessa onkin, että kaikkein tärkein asia, eli ihmisten yhdenvertaisuus kärsii. Hyvien postipalveluiden takaaminen koko maassa on oltava uudistuksen kärki, ei normien purkaminen ja kilpailun edistäminen, kansanedustaja Katja Hänninen sanoo.

Ministeri Anne Berner on pitänyt mahdollisena, että Postin jakeluvelvoite pienenee 5-päiväisestä jakelusta. Jakeluvelvoitteen supistamisen perään on haikaillut myös Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen.

– Ministerin ja toimitusjohtajan haaveet ovat herättäneet suurta huolta Postin työntekijöissä ja ihmetystä siitä, ovatko Postin johto ja ministeri ihan ajan tasalla Postin tilanteesta. Ylimitoitettujen yt-neuvotteluiden takia Posti ei pysty nytkään jakamaan lähetyksiä lain velvoittamalla tavalla. Miten tähän vastataan, kun postilakia uudistetaan ja kilpailua avataan yhä enemmän? kansaedustaja Matti Semi ihmettelee.

Postilakia uudistettaessa on tärkeä kuunnella myös Postin työntekijöitä. He ovat parhaita asiantuntijoita palveluiden kehittämisessä sekä postipalveluiden nykyisten ongelmien korjaamisessa, ei kalliit konsultit.

– Nyt on lähdetty liikaa sille linjalle, että Postin ongelmiin revitään ratkaisut työntekijöiden selkänahasta ylisuurilla yt-neuvotteluilla. Postin henkilöstömäärä on vähentynyt vuosituhannen vaihteesta Suomessa yli 8000:lla, mikä on valtava määrä. Nyt tarvitsisimme pikaisesti selvityksen siitä, miten henkilöstömäärän raju vähentäminen on vaikuttanut Postin toiminnan kannattavuuteen ja postipalveluiden laatuun, Katja Hänninen vaatii.

Suomen kilpailukyky kärsii, jos Suomi jakaantuu entistä selkeämmin hyvän työllisyyden ja hyvien palveluiden sekä suuren työttömyyden ja riittämättömien palveluiden alueisiin. Postin tilannetta voi monella tavalla verrata VR:n tilanteeseen. Kuka ottaa vastuun koko valtakunnan liikenteestä ja postitoiminnasta, jos kaupalliset toimijat keskittyvät vain kaikkein kannattavimmille raideosuuksille ja kannattavimpaan postitoimintaan?

– Meidän on taattava palveluiden saatavuus myös haja-asutusalueilla, jotta pidämme koko Suomen asuttuna sekä parannamme työllisyyttä muuallakin kuin ruuhka-Suomessa. Koko Suomessa saatavilla olevat postipalvelut ovat tärkeitä myös yrittäjille ja lehtiyhtiöille, Matti Semi sanoo.

lähde: vasemmisto.fi