Tuotannon perusjakelun yt-neuvottelut päättyivät erimielisyyteen: Perusjakelun henkilöstövähennykset ja osa-aikaistamiset ovat täysin ylimitoitettuja.

17.3.2016

Tuotannon perusjakelun alueelliset päätösneuvottelut käytiin tiistaina 15.3. ja valtakunnallinen päätösneuvottelu keskiviikkona 16.3. Henkilöstön edustajien mielestä vähennykset ovat järkyttävän suuria, vaikka ne näyttäytyvät vähäisiltä isojen henkilökohtaisten irtisanomisratkaisujen vuoksi. Myös osa-aikaistamisia pidetään täysin ylimitoitettuina.

- Vähennysten etupainotteisuus ei ole missään linjassa totuuden ja toteutuneiden lähetysmäärävähenemisten kanssa. Sen sijaan työnantaja tulee ikään kuin kaiken varalta irtisanomaan työntekijöitä toivossaan, että heidän lähetysmääräennusteensa toteutuvat tulevaisuudessa, PAUn neuvottelijat toteavat.

Neuvottelijat eivät myöskään hyväksyneet postinjakelun kokoaikaisuuden periaatteen murentamista uudella perusjakelun rakennemuutoksella, jossa sisällä tehtävä esityö tullaan eriyttämään ulkona tehtävästä jakelutyöstä. Postin teettämää KUORMA- tutkimusta tulee huomioida paremmin jakelutoimipaikkojen kategorisoinnissa. Nyt näyttää jopa siltä, että tutkimusta ei ole hyödynnetty lainkaan.  Kuormatutkimus osoittaa sen, että kaikenlainen työn yksipuolistuminen lisää kuormittumiseen liittyviä ongelmia. Tällä hetkellä monipuolisuus osaltaan tasaa niitä.

Jatkuvaa säätämistä

Epävarmuutta ja sekavuutta työntekijöissä herättävät volyymin mukaisesti suunnitellut jatkuvat päivittäiset työvuorojen muutokset ja säätämiset.

Työnantaja ei ole käynyt riittävän tarkasti läpi alueilla toimipaikkatasoisia hienosuunnitelmia. Jakelutoimipaikkakohtainen tarkastelu on ontunut todella pahasti. Näyttää siltä, että perusjakelun olemassa olevat resurssiongelmat ja ylityömäärät tulevat entisestään kasvamaan.

Jaksaminen koetuksella

PAUn neuvottelijat toivat esiin huolensa myös työntekijöiden jaksamisesta. Suunnitellut työtehtävät tulevat olemaan todella kuormittavia. Työturvallisuus vaarantuu henkilöstövähennysten myötä, koska töitä on jatkossa tekijöitä enemmän.

- Paheksumme syvästi Postin harjoittamaa henkilöstöpolitiikkaa tässäkin prosessissa; mielestämme hyvää henkilöstöpolitiikkaa ei ole se, että omaa henkilöstöä irtisanotaan ja tilalle otetaan ulkopuolista työvoimaa.                                                                                                                     

Henkilöstöpolitiikan nykyistä tasoa kuvastaa osaltaan myös se, että vapaaehtoisesti irtisanoutuu eri henkilökohtaisten ratkaisujen myötä yli 400 vakituista työntekijää. Lisäksi ns. ”sijaispoolin” suunnittelu on jäänyt oleellisesti kesken, mm. henkilöstön esittämiä asioita ei otettu huomioon, neuvottelijat kritisoivat.

Henkilöstövähennykset alueittain

Irtisanottavien määrä pieneni erityisesti Uusi polku-ohjelman avulla. Henkilöstövähennykset ovat kuitenkin huomattavia.

Henkilöstövähennykset alueittain:

Alue

Vähennys yhteensä

näistä irtisanomisia

Osa-aikaistuksia

PKS Perusjakelu

136

13

45

Varsinais-Suomi

31

-

46

Pirkanmaa-Satakunta

105

17

1

Pohjanmaa

52

11

50

Pohjois-Suomi

60

10

15

Järvi-Suomi

61

18

27

Kaakkois-Suomi*

54

1

14

Yhteensä

499

70

198

 

HUOM!! * Kaakkois-Suomessa neuvottelut ovat päättyneet muilla alueilla, paitsi MSM-toimintamallin muutoksen vaikutusalueella (postinumeroalueet 45-49 ja 53-56). MSM-toimintamallin osalta kohderyhmässä on 390 henkilöä. Vähentämistarve on enintään 95 tehtävää ja arvioitu osa-aikaistamistarve 13.

Päätösinfot henkilöstölle

Neuvotteluiden tulokset ja keskeiset muutokset käydään läpi Skypen välityksellä pidettävässä infossa  17.3.2016 klo 13. Tämän jälkeen esimiehet tiedottavat tiimejään 17.3.2016 tai 18.3.2016 vartti- ja tiimipalavereissa.

Pitkillä poissaoloilla oleville henkilöille lähetetään kirje kotiin.

Kutsut sekä irtisanomis- että työsuhteen ehtojen muutoskeskusteluihin toimitetaan henkilöstölle maanantaina 21.3.2016, ja henkilökohtaiset keskustelut käydään tiistaina 22.3.2016 ja keskiviikkona 23.3.2016. Keskusteluja käydään tarvittaessa myös 29.–31.3.2016.

Neuvottelijoiden yhteystiedot

Valtakunnallisissa neuvotteluissa PAUn jäseniä edustavat:

Jarmo Niemi, valtakunnallinen pääluottamusmies, puh. 0400 523 551
Juha Torvinen, valtakunnallinen pääluottamusmies, puh. 0400 689 369
Kari Lempinen, valtakunnallinen pääluottamusmies, 0400 800 657
Juha Jyrkinen, työsuojelun erityisvaltuutettu, 0400 926 742
Piia Willberg, pääluottamusmies, 0400 985 937

Alueellisissa neuvotteluissa PAUn jäseniä edustaa pääluottamusmies:
Timo Peippo, Kuopio, Keski-, Pohjois- ja Ylä-Savo 70-79, puh. 0400 733 512