Kilpailukykysopimuksen neuvottelutilanne PAUn sopimusaloilla

27.5.2016

Käynnissä olevat neuvottelut PAUn sopimusalalla neuvoteltavista työehtosopimuksista ovat tähän mennessä edenneet maltillisesti, kun toukokuuta on jäljellä tasan viikko. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan neuvotteluja on käyty nyt huhtikuun puolesta välistä alkaen. Informaatiologistiikka-alan ja Rahankäsittelypalveluiden neuvotteluita on käyty toukokuun ajan.  Neuvottelupöydässä asiat eivät ole huhti-toukokuun aikana juuri edenneet eikä erityistä tiedotettavaa ole neuvotteluiden edetessä oikeastaan ollut. Neuvottelutulosta ei tätä kirjoitettaessa vielä 26.5. ole saatu aikaan.

Molemmat neuvotteluosapuolet, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja työnantajaliitto Palvelualojen työnantajat PALTA, toteuttavat annettua tehtävää, neuvotella kilpailukykysopimusta. Neuvotteluasetelma poikkeaa tältä osin normaalista liittokohtaisesta työehtosopimusneuvottelukierroksesta.

Vuosityöajan pidennys ja paikallinen sopiminen tapetilla

Kilpailukykysopimuksessa neuvotellaan osapuolten välillä 24 tunnin vuosityöajan pidennyksen toteuttamisesta. PAU on esittänyt työnantajalle vaihtoehtoisia malleja pelkän mekaanisen 24 tunnin vuosityöajan pidennyksen sijaan. Työnantajalle mieluisin vaihtoehto olisi työajan pidentäminen kokonaisia päiviä käyttäen. Tämä on tavoitteena kaikissa työnantajaliitoissa EK:n ohjeistuksen mukaisena.

Toinen merkittävistä asiakokonaisuuksista liittyy paikalliseen sopimiseen ns. kriisitilanteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa paikallista sopimista sekä siihen liittyvää selviytymislauseketta työnantajan toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi työehtojen sopeuttamisen avulla, kun työnantaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, jotka johtaisivat työvoiman käytön vähentämiseen. Tällaisessa tilanteessa tulee edistää paikallista sopimista ja parantaa siinä yhteydessä henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä.

Alakohtaiset neuvottelut käytävä toukokuun loppuun mennessä

Alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut käydään 31.5.2016 mennessä. Työ- ja virka-ehtosopimusosapuolten tulee ilmoittaa omille keskusjärjestöilleen kirjallisesti 31.5.2016 klo 16 mennessä tämän sopimuksen mukaisten ratkaisujen solmimisesta.

Keskusjärjestöt edistävät omilla toimenpiteillään sekä yhteistyöllään tämän ratkaisun mahdollisimman kattavaa toteutumista työmarkkinoilla.

Keskusjärjestöt arvioivat sopimuksen kattavuutta ja hallituksen ilmoittamia sopimuksen syntymistä tukevia toimenpiteitä 1.6.2016, jonka jälkeen ne ilmoittavat kattavuudesta yhteisesti valtioneuvostolle. Jos sopimuksen kattavuus tai hallituksen toimenpiteet eivät ole riittäviä, työ- ja virkaehtosopimusosapuolilla on oikeus irtaantua tekemistään sopimuksen mukaisista ratkaisuista.

Vaikka PAU ja PALTA löytäisivätkin neuvottelupöydässä alakohtaiset ratkaisut, se ei vielä riitä takaamaan kilpailukykysopimuksen voimaantuloa. Sopimuksen toteutumiseen vaikuttaa moni eri seikka. Sopimuksen voi kaataa myös muun muassa se, että työntekijäjärjestöt haluavat tietää hallituksen päätökset esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja työsuhteen alun koeajan kestosta ennen kuin suostuvat tekemään sopimuksiaan.              

Mikäli kilpailukykysopimusta ei synny, käydään Viestinvälitys- ja logistiikka-alalla, Informaatiologistiikka-alalla ja Rahankäsittelyalalla taas syksyllä 2016 (Informaatiologistiikka-alalla mahdollisesti vielä tammikuussa 2017) työehtosopimusneuvottelut. Kilpailukykysopimuksen syntyessä työehtosopimusneuvotteluja käytäisiin seuraavan kerran syksyllä 2017.

 

Heidi Nieminen

puheenjohtaja

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU