PAU:n Kuopion osasto

AJANKOHTAISTA

Työterveyslaitoksen, Itellan ja Itella-konsernin työhyvinvointisäätiön kolmivuotinen Kuorma-tutkimus nosti esille jakelutyöhön liittyviä kuormitustekijöitä. Tuloksia voidaan hyödyntää monilla suomalaisilla työpaikoilla. Tutkimuksen keskeisiä havaintoja olivat istumisen, työasentojen, kunnon ylläpitämisen ja esimiestyön merkitys työn kuormittavuuteen. Kuorma-tutkimus on hyvä esimerkki modernista kehitystyöstä, jonka tavoitteena on varmistaa työntekijöiden jaksaminen ja työkykyisyys muuttuvassa työssä jo ennen kuin työkykyongelmia alkaa näkyä. Työhyvinvoinnin kehittäminen on nimenomaan itse työn kehittämistä.
Vuorotteluvapaalaki muuttuu tällä tietoa 1.9.2014. Jos sopimus vuorotteluvapaasta tehdään ennen tätä, noudatetaan vanhan lain määräyksiä, jos vapaa alkaa viimeistään 31.12.2014.
Työoikeuden professori: Kansalaisilla on oikeus tietää, mitä postissa oikeasti tapahtuu.
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn liittovaltuusto vaatii valtiota tulemaan apuun postinjakelun yleispalvelun rahoittamiseksi – kansalaisten peruspalvelu on turvattava. Valtionyhtiö Itella on käynyt useita yhteistoimintaneuvotteluja alkuvuoden aikana esim. postinjakelussa, sanomalehdenjakelussa, kuljetuksessa ja muissa toiminnoissa saadakseen talouttaan kuntoon. Talous edellä tehdyt postinjakelun massairtisanomiset ovat vaarantaneet kansalaisten postipalveluiden toteutumisen lain edellyttämällä tavalla. PAU vaatii käynnistämään nopeasti sekä keskustelun että lain valmistelun valtion tuesta postinjakelulle.
Jakeluhäiriöt: Itella kamppailee niukentuneiden resurssien kanssa.
Itella Posti Oy:n Savon varhaisjakelua koskeneet yt-neuvottelut ovat päät-tyneet. Vakinaisen henkilöstön irtisanomistarpeeksi täsmentyi 34 henkilöä. Lisäksi osalle henkilöstöä tulee työsuhteen ehtojen muutoksia. Neuvottelujen kohderyhmään kuuluivat alueen varhaisjakajat ja yhteistekijät. Alun perin neuvotteluiden kohderyhmään kuului 82 henkilöä, joista ainoastaan 15 henkilöä oli puhtaasti sanomalehdenjakajia. Loput olivat yhteistekijöitä. Osaltaan tämä vaikutti siihen, että lopullinen irtisanottujen määrä supistui reilusti alle puoleen kohderyhmästä. Kohde-ryhmästä 25 henkilöä sai kokoaikaisen työn perusjakelusta.
RSS ATOM