Käsittelyn YT-tiedote 23.9.2014: Käsittelyn YT-neuvottelut päättyivät. PAU ei hyväksy irtisanomisia postikeskuksissa

23.9.2014

Itellan palvelutuotannon lajittelutoimintoja koskevat paikkakuntakohtaiset yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 22.9.2014. Vaikka irtisanomisten määrä neuvotteluiden aikana vähentyi, PAU pahoittelee sitä, ettei Itella kyennyt hallitsemaan muutosta pehmeämmillä keinoilla, kuten eläköitymisillä ja muilla vapaaehtoisilla ratkaisuilla. Irtisanomisten lisäksi henkilöstön määrä vähenee oleellisesti määräaikaisten työsuhteiden päättymisten myötä. Työnantajan suunnittelemat toimintojen siirrot arvioidaan tapahtuvan 13.10.2014 lukien.

Jyväskylässä irtisanotaan 21, Seinäjoella 17 työntekijää

Jyväskylässä lopullinen irtisanottavien määrä pieneni 21 (alun perin 45) vakituiseen henkilöön, osa-aikaistamisilta vältyttiin. Seinäjoella irtisanottavien määrä pieneni 17 (alun perin 30) henkilöön, myös Seinäjoella vältyttiin osa-aikaistamisilta. Seinäjoella irtisanomisen kohteeksi joutuville on kuitenkin tarjolla muutamia työpaikkoja samalta paikkakunnalta esim. terminaalityön puolelta, hakuaika niihin päättyy 30.9.2014. Muilla paikkakunnilla muutokset toteutetaan ilman pysyvän henkilöstön vähentämistä. Työntekijöitä vähenee kuitenkin huomattavasti mm. määräaikaisten työsopimusten päättymisen myötä.

Helsinkiin keskitetään – ei kuitenkaan palkata uutta väkeä

PAU arvioi, että keskittämisen aiheuttama työmäärä tulee lisääntymään Helsingissä siten, että nykyinen henkilöstö ei tule riittämään. Helsinkiin siirretään eri tuotteiden käsittelyä ja työtehtäviä lisäksi ainakin Tampereen, Oulun, Kuopion ja Turun postikeskuksista. Kuopiossa ja etenkin Turussa määräaikaisten työsuhteiden päättymisten myötä henkilöstö vähenee huomattavasti. Vantaan Ulkomaanpostin tuotannosta (arvopostin, lähtevien ja saapuvien kirjelähetysten ja epäselvien lähetysten käsittely) siirtyvien 39 henkilön lisäksi ei muilta paikkakunnilta siirtyviin työtehtäviin työnantaja suunnittele palkkaavansa uutta henkilöstöä, vaan volyyminlaskulla perustellen nykyinen henkilöstö sopeutetaan Helsingin postikeskuksessa lisääntyvään työmäärään.

YT-neuvottelut päättyivät erimielisyyteen useilla paikkakunnilla

Alla lueteltuina keskeisimmät erimielisyydet ja ongelmat alueilla:

* Vantaa Ulkomaantuotanto: Eriävä mielipide saapuvan kirjeen avauksen, arvopostin ja tilastoinnin siirtoa Helsingin postikeskukseen. Henkilöstön edusta-jat ihmettelivät työnantajan välinpitämättömyyttä ja asiantuntemattomuutta käydyissä YT-neuvotteluissa.

* Kuopio: Eriävä mielipide Kuopion postikeskuksesta Helsingin postikeskukseen suunnitellun siirtyvän työn kustannus- ja henkilöstövaikutuksista. Edunvalvojien mielestä töiden siirto Helsinkiin ei tuo kustannussäästöjä.

* Oulu: Henkilöstön edustajat eivät hyväksy töiden siirtämistä Helsinkiin, koska työnantaja ei ole esittänyt selkeitä kannattavuuslaskelmia ja perusteluja. Maksikirjeiden toimipaikkalajittelu Helsingissä ja hinnoittelupalvelun siirto tuo ylimääräistä kuljetusta, mikä sotii Itellan omia ympäristöpoliittisia sopimuksia ja periaatteita vastaan. Kulkunopeudet eivät tule toteutumaan asiakaslupausten mukaisesti.

* Helsinki: Henkilöstön edustajien mukaan YT-neuvottelua ei ole käyty yt-lain tarkoittamassa hyvässä yhteishengessä. Suunnitelmat oli tehty valmiiksi työnantajan toimesta. Lisäksi erimielisyyttä jäi ainakin työvuorojen suunnittelusta, tilojen käytöstä sekä työsuojeluvaltuutetun kutsumisesta neuvotteluihin. Henkilöstön edustajat vaativat, että YT-neuvotteluja tulee jatkaa henkilöstön määrän tarkastelun ja sijoittelun sekä työolosuhteiden takia.

* Tampere: Henkilöstön edustajat eivät saaneet riittävästi pyydettyjä tietoja esim. määräaikaisten työntekijöiden lisä- ja ylityötunneista. Helsinkiin siirretään Turun alueen 2. luokan lajittelu.

* Turku: Henkilöstön edustajat eivät saaneet pyydettyjä tietoja esim. määräaikaisista työsuhteista, lisäksi epäselvyyttä jäi kustannuslaskelmista ja työvuorojen rakenteesta. Käytännössä koko kevyt lajittelu siirretään Helsinkiin.

Tarkemmista paikkakuntakohtaisista muutoksista saat lisätietoa oman postikeskuksen luottamusmieheltä ja pääluottamusmieheltä.

PAUn neuvottelema muutosturva auttaa irtisanottavia

Syksyllä 2013 postialan työehtoneuvottelut johtivat kuukauden mittaiseen ylityökieltoon ja pistelakkoihin. Työtaistelulla liiton jäsenet saavuttivat kaikille muutosturvakokonaisuuden, josta on apua irtisanomistilanteissa. Muutosturva pitää sisällään muun muassa työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen, enimmillään kuuden kuukauden palkkaa vastaavan kertakorvauksen.

Työttömyyskassasta saat apua

PAUn jäsenet ovat vakuutettuja Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassassa. Työttömyyskassan jäsenellä on oikeus saada työssäolo- ja jäsenyysehdon täytyttyä ansioon suhteutettua päivärahaa tai osa-aikatyön ajalta maksettavaa soviteltua päivärahaa. Jos joudut työttömäksi, toimi työttömyyskassan ohjeiden mukaan. Lisätietoja kassan sivuilta: www.pau.fi/tyottomyysturva

Lisätietoa alueellisilta pääluottamusmiehiltä ja liiton toimitsijoilta:

 

Pääluottamusmies Helsinki POK, Jari Pellikka puh. 050 431 1227

Pääluottamusmies Vantaa ULK, Isto Kuusisto puh. 040 822 9515

Pääluottamusmies Tampere POK, Pertti Kivinen puh. 040 732 2590

Pääluottamusmies Kuopio POK, Timo Peippo puh. 0400 733 512

Pääluottamusmies Oulu POK, Antero Saukkonen puh. 0400 683 372

Varapääluottamusmies Turku POK, Mauri Iljin puh. 040 723 2505

Pääluottamusmies Jyväskylä POK, Harri Manninen puh. 040 570 9501

Pääluottamusmies Seinäjoki POK, Jukka Kalliokoski puh. 040 563 9491

 

Valtakunnallinen pääluottamusmies (käsittely ja kuljetus)

Jarmo Niemi puh. 0400 523 551, jarmo.niemi@itella.com

Työehtoasiantuntija PAU

Pertti Miettinen puh. 040 735 7262, pertti.miettinen@pau.fi