Käsittelyn YT-neuvotteluja jatkettiin 8.9.2014

9.9.2014

Itellan palvelutuotannon lajittelutoimintoja koskevat paikkakuntakohtaiset yhteistoimintaneuvottelut jatkuivat maanantaina 8.9.2014 toisissa neuvotteluissa Helsingin, Tampereen, Kuopion, Oulun ja Turun postikeskuksissa. Jyväskylässä, Seinäjoella ja Vantaan Ulkomaanposti-yksikössä käytiin kolmas YT-neuvottelu. PAU pelkää lajittelutoiminnan keskittämisten vaarantavan postinkulun koko valtakunnassa sekä yleispalveluvelvoitteen toteutumisen.

Edunvalvonnalle ei pyynnöistä huolimatta toimiteta neuvotteluissa tarvittavia tietoja

Edunvalvojat ovat pyytäneet yhteistoimintaneuvotteluissa mm. kustannuslaskelmia työnantajan suunnittelemista muutoksista eri paikkakunnilla. Näitä ei kuitenkaan pyynnöstä huolimatta ole henkilöstön edustajille toimitettu. Läpinäkyvään ja avoimeen yhteistoimintaan kuuluu tällaisten tietojen käsittely YT-neuvotteluissa. Tietoja panttaamalla työnantaja heikentää edellytyksiä neuvotella asioista jatkossa yhteistoimintalain hengen mukaisesti. Postikeskuksien pääluottamusmiehet kokoontuvat 15.9.2014 pohtimaan jatkotoimia asian suhteen.

Vähentämistarpeet tarkentuivat Jyväskylässä ja Seinäjoella

Jyväskylässä arvioitu irtisanomistarve on tarkentunut enintään 31 (alun perin 45) vakituiseen henkilöön, jonka lisäksi osa-aikaistamisen kohteeksi voi joutua 6-10 henkilöä. Seinäjoella irtisanottavien määrä tarkentui enintään 23 (alun perin 30) henkilöön ja osa-aikaistamisia enintään 10 henkilölle. Muilla paikkakunnilla muutokset toteutetaan ilman pysyvän henkilöstön vähentämistä. Työntekijöitä vähenee kuitenkin huomattavasti mm. määräaikaisten työsopimusten päättymisen myötä.

Hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluu myös selvittää mahdolliset vapaaehtoiset Uusi Polku – ohjelmaan lähtijät muista ammattiryhmistä esim. jakelusta, mikä voisi turvata irtisanomisuhan alla oleville henkilöille töitä.

Keskittämiset muilta paikkakunnilta pääosin Helsinkiin

YT-neuvotteluissa eri paikkakunnilla käytiin läpi työnantajan suunnitelmia keskittämisistä ja tuotteiden siirroista toisille paikkakunnille sekä tarkennettiin jonkin verran tulevia työvuororakenteita. Suurin osa keskittämisistä ollaan työnantajan suunnitelmien mukaan kohdentamassa Helsinkiin siirtämällä eri tuotteiden käsittelyä ja työtehtäviä ainakin Tampereen, Oulun, Kuopion, Turun ja postikeskuksista sekä Vantaan Ulkomaanpostin tuotannosta. Ulkomaanpostin tuotannosta siirtyvien henkilöiden lisäksi työnantaja ei suunnittele palkkaavansa Helsingin postikeskukseen tuleviin työtehtäviin uutta henkilöstöä. Tarkemmista paikkakuntakohtaisista muutoksista saat lisätietoa postikeskuksen luottamusmieheltä ja pääluottamusmieheltä.

Yt-neuvottelut jatkuvat kaikilla paikkakunnilla 22.9.2014

Seuraavat yt-neuvottelut käydään 22.9.2014 kaikilla paikkakunnilla. Tarvittaessa neuvotteluosapuolet pitävät pientyöryhmien kokouksia. YT-neuvotteluiden arvioitu kesto on kaikissa kuusi viikkoa eli neuvottelut työnantajan näkemyksen mukaan saadaan päätökseen 22.9.2014

Lisätietoa neuvotteluista saat omalta luottamusmieheltäsi ja alueen pääluottamusmieheltä.

Lisätietoa alueellisilta pääluottamusmiehiltä ja liiton toimitsijoilta:

Pääluottamusmies Helsinki POK, Jari Pellikka puh. 050 431 1227

Pääluottamusmies Vantaa ULK, Isto Kuusisto puh. 040 822 9515

Pääluottamusmies Tampere POK, Pertti Kivinen puh. 040 732 2590

Pääluottamusmies Kuopio POK, Timo Peippo puh. 0400 733 512

Pääluottamusmies Oulu POK, Antero Saukkonen puh. 0400 683 372

Varapääluottamusmies Turku POK, Mauri Iljin puh. 040 723 2505

Pääluottamusmies Jyväskylä POK, Harri Manninen puh. 040 570 9501

Pääluottamusmies Seinäjoki POK, Jukka Kalliokoski puh. 040 563 9491

 

Valtakunnallinen pääluottamusmies (käsittely ja kuljetus)

Jarmo Niemi puh. 0400 523 551, jarmo.niemi@itella.com

Työehtoasiantuntija PAU Pertti Miettinen puh. 040 735 7262, pertti.miettinen@pau.fi