PAU:n Kuopion osasto

AJANKOHTAISTA

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn ja Palvelualojen työnantajaliitto PALTAn väliset postialan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat perjantaina 24.10.2014 koko päivän, mutta keskeytyivät illalla tuloksettomina. Informaatiologistiikka-alan TES-neuvotteluissa saavutettiin alustava neuvottelutulos torstaina 23.10.2014, mutta molemmat työehtosopimukset hyväksytään samaan aikaan. Vaikka pientä etenemistä neuvotteluissa oli havaittavissa, on tilanne edelleen vaikea. PAUn tavoitteena on saada TES-neuvottelut päätökseen lokakuun loppuun mennessä. Seuraava postialan TES-neuvottelu on tiistaina 28.10.2014 klo 9:30 alkaen. PAUn tärkeimpänä tavoitteena on saada jatko muutosturvasopimukselle ja taata alalle riittävät työehdot jatkossa.
Posti- ja logistiikka-alan unioni (PAU) oli puheenjohtajansa Heidi Niemisen mukaan viime hetkiin asti tulossa mukaan syksyllä 2013 solmittuun kasvu- ja työllisyyssopimukseen.
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU arvostelee voimakkaasti Itellan hallinnollisten ja tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtävien irtisanomisia. Kuinka ylimitoitettujen irtisanomisten jälkeen pystytään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin? Irtisanomiset vaikeuttavat työn organisointia ja johtamista. Tästä kärsivät viime kädessä Itellan asiakkaat ja henkilöstö.
Itellan hallinnollisten ja tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtävien yhteistoiminta-neuvottelut päättyivät tänään 9.10.2014 kaikkien muiden, paitsi Paketti- ja logistiikkapalveluiden Toimitusketjuratkaisut-yksikön osalta. Neuvottelut päättyivät erimielisyyteen. ”Postipalveluiden myynnin ja markkinoinnin sekä ja tuotannon osalta on mittava määrä erimielisyyksiä,” kertoo toimihenkilöiden valtakunnallinen pääluottamusmies Mirja Sandberg.
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt allekirjoittivat sopimuksen uudesta eläkejärjestelmästä perjantaina 26. syyskuuta 2014.
Tervetuloa PAUn Tunne liittosi, tiedä oikeutesi –kurssille Tampereelle 18.–19.10.2014. Kurssipaikkana on Hotelli Holiday Inn, Yliopistonkatu 44, Tampere. Kurssi on tarkoitettu erityisesti sellaisille jäsenille, jotka eivät ole aktiivitoimijoita omassa ammattiosastossaan. Kurssilla käsitellään ammattiliiton ja ammattiosastojen toimintaa ja päätöksentekoa. Kurssi sisältää myös perustiedot kokoustekniikasta. Pyydä työkavereita mukaan ja lähtekää yhdessä mukavalle ja hyödylliselle kurssille!
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät tänään. Informaatiologistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät myöhemmin. Alat jäivät työmarkkinajärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimuksen ulkopuolelle syksyllä 2013. Sopimusten voimassaoloaika päättyy 31.10.2014.
Itellan palvelutuotannon lajittelutoimintoja koskevat paikkakuntakohtaiset yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 22.9.2014. Vaikka irtisanomisten määrä neuvotteluiden aikana vähentyi, PAU pahoittelee sitä, ettei Itella kyennyt hallitsemaan muutosta pehmeämmillä keinoilla, kuten eläköitymisillä ja muilla vapaaehtoisilla ratkaisuilla. Irtisanomisten lisäksi henkilöstön määrä vähenee oleellisesti määräaikaisten työsuhteiden päättymisten myötä. Työnantajan suunnittelemat toimintojen siirrot arvioidaan tapahtuvan 13.10.2014 lukien.
RSS ATOM