luottamusmies

Luottamusmies on Posti-ja logistiikka-alan Unioniin järjestäytyneiden työntekijöiden valitsema edunvalvoja ja liittoon kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla. Hän valvoo, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä. Luottamusmies neuvottelee työpaikan työnantajan edustajien kanssa paikallisista työehdoista. Luottamusmies toimii myös sovittelijana työnantajan ja työntekijöiden välisissä kiistoissa.

Luottamusmies auttaa vain jäseniä

Luottamusmiehen mahdollisuudet edustaa työntekijöitä ovat sitä paremmat mitä useampi työpaikan työntekijä on PAU:n jäsen. Luottamusmies neuvoo, auttaa ja opastaa vain PAU:n jäseniä. Luottamusmiehen asema perustuu työntekijä- ja työnantajajärjestöjen keskinäisiin sopimuksiin (EK:n ja SAK:n yleiset sopimukset). Myös työehtosopimuksista löytyy sopimuskohtaisia säädöksiä.

Pääluottamusmies

PAUn jäsenistön etuja ja oikeuksia valvoo valtakunnallisesti 5, alueilla 27 ja muissa yhtiöissä 2 pääluottamusmiestä. Näiden lisäksi työpaikoilla toimii jäsenistön hyväksi työpaikkojen omat luottamusmiehet.