luottamusmies

Luottamusmies edustaa liiton jäseniä

Luottamusmies on Posti- ja logistiikka-alan Unioniin järjestäytyneiden työntekijöiden valitsema edunvalvoja ja liittoon kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla. Hän valvoo, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä. Luottamusmies toimii myös sovittelijana työnantajan ja työntekijöiden välisissä kiistoissa.

Luottamusmiehen mahdollisuudet edustaa työntekijöitä ovat sitä paremmat mitä useampi työpaikan työntekijä on PAUn jäsen. Luottamusmies neuvoo, auttaa ja opastaa vain PAUn jäseniä. Luottamusmiehen asema perustuu työntekijä- ja työnantajajärjestöjen keskinäisiin sopimuksiin (EK:n ja SAK:n yleiset sopimukset). Myös työehtosopimuksista löytyy sopimuskohtaisia säädöksiä.