PAU:n jäsentutkimuksen tulokset.

22.5.2015

Maaliskuussa PAUn jäsentutkimuksessa 2 470 jäsentä antoi palautetta liiton toiminnasta ja kehityskohteista. Jäsenet vastasivat myös työsuojelua ja työympäristöä koskeviin kysymyksiin. Jäsentutkimuksen vastausprosentti oli positiivinen yllätys. Peräti 24 prosenttia kyselykutsun saaneista vastasi tutkimukseen.

Jäsentutkimuksen yhteydessä jäsenten mielipiteitä selvitettiin kyselylomakkeella, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan miten hyvin PAU on eri tekijöissä onnistunut.  Jäseniltä pyydettiin myös vapaita kommentteja ja kehitysehdotuksia toiminnan kehittämiseen ja palvelun parantamiseen. 

Tutkimuksessa vastaajilta pyydettiin mielipidettä kuudesta eri osa-alueesta. Näitä olivat edunvalvonta ja sopimustoiminta, yhteistoimintaneuvottelut, järjestötoiminta, koulutustoiminta, työsuojelu ja työympäristö sekä Reitti-lehti ja viestintä. Jäsentutkimuksen avulla saatiin noin 151 000 mielipidettä liiton toiminnasta ja kehityskohteista. Tutkimuksessa nousi erityisesti esiin Postin onneton henkilöstöpolitiikka ja työpaikkakiusaaminen. PAUn yleisarvosanaksi (kouluarvosana, asteikko 4-10) tuli 7,7.