Liitto hämmästyi: ”Onko ministeri Sirpa Paaterolle kerrottu väärää tietoa Postin tavoitteista?”

20.11.2019

Tukilakoista ilmoittanut Merimies-Unioni pohtii, onko Rinteen hallitus saanut Postin tavoitteista paikkansa pitävää tietoa. Jos ei ole, hallituksen on ryhdyttävä unionin mukaan pikaisiin toimenpiteisiin.

Merimies-Unioni kysyy, onko omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolle (sd) kerrottu valtionyhtiö Postin tavoitteista väärää tietoa.

Merimies-Unioni on ilmoittanut tukilakoista koskien Postin työriitaa. Ensimmäinen tukilakko alkoi maanantaina ja on laajenemassa huomenna torstaina. Edelleen ensi maanantaista alkaen Merimies-Unioni on uhannut, että ulkomaanliikenteessä olevat suomalaiset lasti-, ropax- ja matkustaja-alukset jäävät satamiin.

Tänään Merimies-Unioni kommentoi Postin ja PAU:n välisten työehtosopimusneuvottelujen umpisolmua, joka liittyy 700 pakettilajittelijaan. Posti on siirtänyt heidät tytäryhtiöönsä ja samalla edullisemman työehtosopimuksen piiriin marraskuun alusta. Kyseinen jakajien tes on Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen.

 

Tytäryhtiö Posti Palvelut Oy on järjestäynyt Medialiittoon, kun Posti Group on järjestäytynyt Palvelualojen työnantajat Paltaan, jonka kanssa PAU käy parhaillaan tes-neuvotteluja.

Nyt Merimies-Unioni kysyy, onko meneillään olevissa neuvotteluissa ymmärretty, mistä kiistassa on lopulta kysymys.

”Postin hallitus teki toukokuussa 2018 päätöksen, että Postin voittoa on kasvatettava. Tämä hyödyttää valtio-omistajaa ja Postin johtoa”, liitto toteaa tiedotteessaan.

 

Liitto viittaa Postin palkka- ja palkkioselvitykseen vuodelta 2018, jonka mukaan Postin johdolle maksetaan palkan lisäksi bonuksia.

”Jos Postin pakettiliiketoiminta kasvaa – eli vallataan markkinoita halvemmalla työehtosopimuksella – maksetaan Postin johdolle pakettiliiketoiminnan kasvusta 30 % painoarvolla bonuksia. Tämä tarkoittaa Postin johdolle satojen tuhansien lisäpalkkiota peruspalkan päälle.”

Merimies-Unioni viittaa Postin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään, joka perustuu 70-prosenttisesti vuosittaiselle kannattavuudelle ja 30-prosenttisesti Paketti-liiketoiminnan liikevaihdon kasvulle. Mahdollinen kertynyt palkkio maksetaan vuonna 2021, kertoi Posti palkkaselvityksessään.

Merimies-Unioni katsoo, ettei Postilla mene heikosti, sillä yhtiön oikaistu liiketulos oli 44,8 miljoonaa euroa viime vuonna.

”Samaan aikaan hyvää tulosta tekevien postityöntekijöiden työehtosopimus pitää saada keinolla millä hyvänsä huonomman työehtosopimuksen piiriin. Postin pakettilajittelijalle se tarkoittaisi 2 200 euron palkasta 600 euron leikkausta. Kuka on antanut määräyksen siirtää Postin pakettilajittelijat heikomman työehtosopimuksen piiriin? Onko se Postin hallitus? Mikäli näin on, onko omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolle kerrottu totuudenmukaista tietoa Postin tavoitteista?”

Posti on toistuvasti kertonut julkisuudessa tavoittelevansa samantasoisia työehtoja kuin kilpailijansa. Merimies-Unioni hämmästelee nyt, onko Paaterolle kerrottu, että pakettiliiketoiminnassa Postin kilpailijoihin ei sovelleta Teollisuusliiton työehtosopimusta, vaan Auto- ja Kuljetusalan Työntekijöiden (AKT) ja Autoliikenteen Työnantajaliiton välistä työehtosopimusta, joka osin jopa ylittää tasoltaan PAU:n sopimuksen.

Samaa ovat ihmetelleet Postin kilpailijat aiemmin. 

Postista on kommentoitu Uudelle Suomelle, että kaikessa Postin kuljetusliiketoiminnassa on käytössä AKT:n tes, mutta pakettilajittelu ei ole kuljetusliiketoimintaa.

Merimies-Unionin mukaan Posti voisi halvemman työehtosopimuksen turvin toimia markkinahäirikkönä ja vallata markkinoita.

”Posti on kertonut julkisuudessa tavoitteenaan olevan työpaikkojen lisäämisen. Ne syntyisivät, kun Postin kilpailijat häviäisivät kilpailun asiakkaista. Herää siis kysymys, miksi Posti haluaa heikentää väen väkisin pakettityöntekijöidensä työehtoja ja siirtää heidät halvemman työehtosopimuksen piiriin? Asiasta hyötyy Posti ja sen johto itse valtaamalla markkinoita. Kärsijöitä ovat muut alan rehdimpiä työehtoja noudattavat toimijat”, liitto sanoo tiedotteessaan.

Postista on todettu aiemmin, että Posti toimii vahvasti kilpaillussa kuljetusmarkkinassa markkinaehtoisesti sekä sääntöjen ja lakien mukaan, eikä vääristä kilpailua. Posti on todennut noudattavansa kuljetusliiketoiminnassaan alalla yleistä AKT:n sopimusta, jota sovelletaan myös pakettiliiketoiminnassa kuljetukseen liittyen.

Merimies-Unionin mukaan ministeri Paaterolla on nyt mahdollisuus päästä umpikujasta toteamalla, että hänelle on kerrottu väärää tietoa.

”Mikäli omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolle ja pääministeri Antti Rinteelle (sd) ei ole kerrottu tilanteesta totuudenmukaista tietoa, heidän ja maan hallituksen on ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin, joilla työehtojen heikennykset estetään. Ainoa oikea Postissa noudatettava työehtosopimus pakettilajittelijoihin on PAU:n Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus. Sitä noudattamalla alalle sekä Suomeen on luotava työrauha.”