Postialan palkat nousevat 3,5 %

30.1.2024

Postialan palkankorotusten taso noudattelee kemian perusteollisuuden ratkaisua myös vuonna 2024. Korotukset pitävät sisällään prosenttikorotukset yleiskorotuksina.

Työehtosopimusosapuolet PAU ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat käyneet neuvotteluja palkankorotusten toteuttamistavasta koskien Viestinvälitys- ja logistiikka-alan, Informaatiologistiikka-alan sekä Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita koskevaa työehtosopimusta. Sopimusosapuolet neuvottelivat eri vaihtoehdoista, mutta koska osapuolten välillä ei päästy muunlaiseen palkankorotustapaan, päädyttiin lopulta korottamaan palkkoja jo viime vuoden palkankorotusten yhteydessä tiedossa olevalla 3,5 % yleiskorotuksella. Korotustaso noudattelee postialan työehtosopimuksissa jo aiemmin sovittua kemian perusteollisuuden ratkaisua myös vuonna 2024.

Korotukset tesseihin eri aikaan

Taulukkopalkkoja tai henkilökohtaisiin työsopimuksiin perustuvia palkkoja korotetaan Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa 1.2.2024 lukien 3,5 %. Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoiden ja Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksissa korotukset tehdään samansuuruisena 1.5.2024 lukien.

Työehtosopimuksen mukainen henkilökohtainen palkanosa lasketaan uudesta taulukkopalkasta. Työaikakorvausten tarkistukset tehdään korotusajankohdan tai lähinnä sen jälkeen alkavan työaikakorvausten laskentakauden alusta. Erityisvastuuseen ja erityisosaamiseen perustuvia lisiä ja muita erillisiä euromääräisiä lisiä ja korvauksia ja luottamusmies- ja työsuojelupalkkioita korotetaan myös Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa 1.2.2024 lukien 3,5 %. Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoiden ja Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksissa korotukset tehdään samansuuruisena 1.5.2024 lukien.

Palkankorotusten ajankohtien eroavaisuus johtuu työehtosopimuskausien eroista, eli siitä että työehtosopimukset alkavat ja päättyvät eri aikaan.

Seuraava palkankorotus

Osapuolet tarkastelevat kevään 2024 maalis-huhtikuun aikana yleistä taloudellista tilannetta, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä Suomessa. Arvioinnin perusteella osapuolet neuvottelevat 31.5.2024 mennessä seuraavan vuoden toteutettavien palkankorotusten ajankohdasta, rakenteesta ja tasosta.

Mikäli seuraavan toteutettavan palkankorotuksen suuruudesta ei päästä yksimielisyyteen toukokuun 2024 aikana, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen päättymään 31.10.2024. Vastaavasti Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoiden ja Informaatiologistiikka-alan tessit voidaan irtisanoa päättymään 31.1.2025.

Mikäli palkankorotuksista sovitaan em. mukaisesti, jatkuu Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen voimassaolo 31.10.2025 ja Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoiden sekä Informaatiologistiikka-alan työehtosopimukset 31.1.2026 saakka.

Tarkista palkkasi! Uudet palkkaliitteet löytyvät täältä.