Kysymyksiä ja vastauksia postialaa koskevasta poliittisesta lakosta  

25.1.2024

 

PAUn liittohallitus teki keskiviikkona 24.1.2024 päätöksen poliittisesta lakosta 1. – 2.2.2024. Lakko on osa SAK:n ja liittojen #PainavaSyy kampanjaa, jolla vastustetaan hallituksen rajuja leikkauksia työehtoihin, työttömyysturvaan ja lakko-oikeuteen. Hallituksen leikkaukset kohdistuvat myös PAUn jäseniin.

Lakko koskee kaikkia Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen ja Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoiden työehtosopimuksen mukaisia työtehtäviä Posti Group Oyj konsernin yhtiöissä. Työnseisaus koskee myös yrityksissä alihankintana ja vuokratyönä tehtäviä töitä. Lakon aikana ei tehdä työvuoroja, jotka alkavat aikavälillä 1.2.2024 klo 00.00 – 2.2.2024 klo 18.00. Lakon piiriin eivät kuulu kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät työtehtävät.  

Tässä tiedotteessa vastaamme yleisimpiin kysymyksiin. 

1. Miksi lakko? 

Hallitus on tekemässä työlainsäädäntöön, työttömyysturvaan ja lakko-oikeuteen radikaaleja muutoksia, joilla on vaikutusta myös PAUn jäseniin. Haluamme vaikuttaa poliittisella lakolla siihen, että hallitus peruu leikkaukset ja ottaa työntekijöiden huolet tosissaan. Lue hallituksen leikkauksista lisää täältä.   

2. Ketkä ja mitkä työt ovat lakossa? 

Lakko koskee kaikkia Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen ja Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita koskevan työehtosopimuksen mukaisia työtehtäviä Posti Group Oyj konsernin yhtiöissä. Työnseisaus koskee myös yrityksissä alihankintana ja vuokratyönä tehtäviä töitä. PAUn liittohallitus on tehnyt järjestöpäätöksen, jossa työt on asetettu lakkoon. Näitä lakon alaisia töitä ei kenenkään työntekijän tule tehdä. 

Lakossa ovat:

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen kaikkien palkkaliitteiden (N,C,D,P,Y,M) työtehtävät Posti Group Oyj:n konsernin yhtiöissä (seuraavat esimerkkejä, jotka eivät ole tyhjentäviä) 

 • Kaikki P-liitteen työtehtävät postikeskuksissa, terminaaleissa, käsittelyssä, jakelussa ja kuljetuksessa 
 • Myös esimerkiksi ryhmävastaavat, tuotantovastaavat, tuotantosihteerit, kaikki toimihenkilöt (C,N,Y-palkkaliitteet) ja muut työtehtävät mukaan lukien asiakaspalvelu yms. työt 
 • Myös muiden yhtiöiden työt esim. Transval Logistics Oy, Posti Oy, Posti Jakelu Oy, jne… 
 • vuokratyöntekijät 
 • alihankkijat 

Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita koskevan työehtosopimuksen kaikki työtehtävät 

 • myös vuokratyöntekijät ja alihankkijat 

Lakossa eivät ole: 

 • Kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät työtehtävät 
 • Presidentinvaalien 2. kierroksen ennakkoäänestyskirjeet 

3. Koskeeko lakko vuokratyöntekijöitä? 

Kyllä koskee. Joissain tilanteissa työnantaja voi yrittää käyttää vuokratyövoimaa lakon murtamiseksi. Ulkopuolisen työvoiman käyttö lakon murtamiseksi on katsottu kansainvälisessä käytännössä ja sopimuksissa järjestäytymisvapauden loukkaukseksi.(ks. ILO:n järjestäytymisvapauskomitean kokoelma kohdat 918 ja 919) 

4. Mistä saan luotettavaa tietoa lakosta? 

Luotettavaa tietoa lakosta saa PAUn kotisivuilta ja SAK:n liittojen #Painavasyy-kampanjasta SAK:n kotisivuilta. Jos lakosta ei pystytä asiallisesti työpaikalla keskustelemaan, riittää kun liiton jäsenistö toteaa työtaistelun olevan liiton päätös. Liiton jäsenet ovat velvollisia noudattamaan tehtyjä päätöksiä. On tavanomaista, että työnantaja väittää virheellisesti, että työntekijällä ei ole oikeutta olla lakossa, koska tällä tavalla työnantaja voi onnistua harhauttamaan työntekijöitä ja murtamaan lakkoja. Ainoa luotettava tiedon lähde työtaisteluolosuhteissa ovat PAU ja lakko-organisaatio. 

5. Mikäli työnantaja väittää, että poliittinen lakko on laiton eikä siihen pidä osallistua. Onko näin? 

Tämä ei pidä paikkaansa! PAU on tehnyt järjestöpäätöksen, jossa työt on asetettu lakkoon. PAU on ilmoittanut lakosta etukäteen työehtosopimuksen mukaisesti valtakunnansovittelijalle ja työnantajalle. Lakko on siis laillinen ja yksittäiselle PAUn jäsenelle ei voi aiheutua mitään seuraamuksia. 

6. Kenelle lakkoavustus maksetaan? 

PAU maksaa lakkoavustuksen PAUn jäsenille, jotka ovat lakkoon asetetuissa työpaikoissa työssä ja osallistuvat lakkoon eli ovat poissa työstä lakon vuoksi 1.-2.2.2024. Lakkoavustusta ei makseta, jos jäsen on ollut ennen lakon alkamista ja lakon aikana esim. vuosilomalla, sairauslomalla, joustovapaalla tai poissa muusta kuin lakosta johtuvasta syystä. Lakkoavustusta voidaan siis maksaa yhdeltä tai enintään kahdelta lakkopäivältä. 

7. Kuinka lakkoavustusta haetaan? 

Lakkoavustusta haetaan sähköisesti kirjautumalla omilla pankkitunnuksilla osoitteeseen pau.lakkoavustus.fi. Lakkoavustusta voi hakea 2.2.2024 alkaen ja sitä on haettava 29.2.2024 mennessä. Mikäli kirjautumisessa lakkoavustus.fi-palveluun on ongelmia, ota yhteyttä PAUn toimistoon Jarmo Tuominen p. 040315 4401 / jarmo.tuominen@pau.fi  tai Lena Lahti p. 040557 1198 / lena.lahti@pau.fi. Mikäli jäsenellä ei ole pankkitunnuksia, ole yhteydessä omaan ammattiosastoosi saadaksesi paperisen lakkoavustuskaavakkeen. Ammattiosastot vastaavat lakkoavustushakemusten tarkistamisesta ja jäsenyyden varmistamisesta. 

8. Kuinka paljon PAU maksaa lakkoavustusta jäsenilleen? 

Työtaisteluun osallistuneille jäsenille maksetaan lakkoavustusta 67 € / lakkopäivä. Avustus on verotonta 16 euroon asti. Yli 16 euron avustuksesta peritään tuloverolain 88 §:n ja verohallinnon päätöksen mukainen 30 prosentin ennakonpidätys. Ylimenevä osa on tässä tapauksessa siis 51 euroa. Nettona lakkoavustuksesta jää käteen 51,70 € päivältä. 

9. Milloin pitää liittyä PAUn jäseneksi, että saa lakkoavustuksen? 

Lakkoavustuksen saamiseksi on liityttävä liiton jäseneksi ennen lakon alkua tammikuussa. 

10. Osallistun lakkoon, voinko saada varoituksen luvattomasta poissaolosta? 

Kun ammattiliitto tai sen osastot tekevät päätöksen työtaistelutoimenpiteestä, laillisesta tai laittomasta, kantavat ne myös siitä vastuun. Kun työntekijä toimii järjestön päätöksen mukaisesti, työnantaja ei saa irtisanoa tämän työsopimusta. Kyseessä olisi laiton irtisanominen. Mahdollisesti annettavalla varoituksella ei ole merkitystä tarkastellessa työsuhdetta. 1.-2.2.2024 lakosta on tehnyt järjestöpäätöksen PAUn liittohallitus, eli yksittäiselle PAUn jäsenelle ei voi aiheutua mitään seuraamuksia. 

11. Jos en osallistu lakkoon onko sillä minulle seuraamuksia? 

Ammattiosasto päättää yleisessä kokouksessaan mahdolliset seuraamukset, joka voi olla erottaminen osastosta/liitosta. 

12. Työnantaja tarjoaa minulle joustovapaata / vuosilomaa lakon ajaksi, mitä teen? 

Työehtosopimuksen mukaan joustovapaan pitämisestä sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken, kumpikaan osapuoli ei voi yksin päättää vapaan ajankohdasta. Vuosiloma on ilmoitettava kuukautta ennen loman alkamista. 

13. Voiko työnantaja muuttaa julkaistua työvuoroluetteloa? 

Työvuoroluetteloa ei saa muuttaa lakon vuoksi. 

14. Tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa liikkuu kaikenlaista tietoa ja huhujakin. Miten suhtaudun niihin? 

Moni taho yrittää vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen sosiaalisen median, lehtien, radion ja tv:n kautta. Usein vedotaan siihen, että työtaistelulla aiheutetaan asiakkaille haittaa ja vahinkoa tai levitetään tarkoituksellisesti väärää tietoa. 
Myös sosiaalisessa mediassa käydään keskustelua työtaistelun oikeutuksesta. Näissä keskusteluissa kannattaa olla erityisen tarkkana. Siellä saatetaan levittää täysin virheellistä tietoa. Kannattaa siis katsoa, mistä tieto on peräisin. Ennen kuin kommentoit tekstejä, mieti tarkkaan, mitä kirjoitat tai jaat eteenpäin. 

15. Miksi SAK ja STTK järjestävät #STOPnyt-mielenosoituksen torstaina 1.2.2024 klo 12.00-14.00 Helsingissä? 

SAK, STTK ja liitot haluavat poliittisella mielenosoituksella nostaa esille, ettei voida hyväksyä hallituksen politiikkaa, joka lisää rajusti eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Hallitus haluaa kajota poikkeuksellisen laajasti esimerkiksi työntekijöiden oikeuksiin työelämässä, työttömien mahdollisuuksiin elättää itsensä ja perheensä sekä ammattiliittojen mahdollisuuksiin puolustaa jäseniään. Hallitus ei ole suostunut kuuntelemaan kansalaisia edustavia järjestöjä eikä ole ottanut huomioon huolta eri heikennysten yhteisvaikutuksista. Lue usein kysytyt kysymykset mielenosoituksesta täältä.

16. Kuinka pääsen SAK:n ja STTK:n #STOPnyt-mielenosoitukseen Helsingin Senaatintorille? 

Toivomme mahdollisimman runsasta osallistumista kaikilta työpaikoilta eri puolelta Suomea. SAK järjestää mielenosoitukseen maksuttomia bussikuljetuksia eri puolilta Suomea. 

Ilmoittaudu mukaan mielenosoitukseen ja maksuttomaan yhteiskuljetukseen tästä!  

PAU on varannut Senaatintorilta telttapaikan ja tilannut 200 PAUn ilmapalloa jaettavaksi. PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen on teltalla tavattavissa mielenosoituksen aikana. 

Lisätietoja:
 • Alueelliset pääluottamusmiehet. Yhteystiedot löytyvät täältä
 • Työehto- ja järjestöasiantuntija Jarmo Tuominen, puh. 040 315 44014, jarmo.tuominen@pau.fi
 • Liittosihteeri Jussi Saariketo, puh. 044 2685 110, jussi.saariketo@pau.fi
 • Tiedottaja: Juha Pöyry, puh. 040 356 0567, juha.poyry@pau.fi
 • Seuraa PAUn tiedotusta: www.pau.fi, www.facebook.com/PAUliitto, X (Twitter) @PAU_liitto, Instagram: pau_liitto
 • Lisätietoja SAK:n #PainavaSyy – kampanjasta: https://www.sak.fi/painava-syy