Postialan palkat nousevat

12.3.2023

Postialan palkankorotusten taso noudattelee kemian perusteollisuuden ratkaisua. Korotukset pitävät sisällään prosenttikorotukset ja euromääräisen kertaerän.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alantyöehtosopimus

Yleiskorotus 2023

Taulukkopalkkoja tai henkilökohtaisiin työsopimuksiin perustuvia palkkoja korotetaan 1.3.2023 lukien 2,2 %.Työehtosopimuksen mukainen henkilökohtainen palkanosa lasketaan uudesta taulukkopalkasta.

Työaikakorvausten tarkistukset tehdään korotusajankohdan tai lähinnä sen jälkeen alkavan työaikakorvausten laskentakauden alusta. Erityisvastuuseen ja erityisosaamiseen perustuvia lisiä ja muita erillisiä euromääräisiä lisiä ja korvauksia ja luottamusmies- ja työsuojelupalkkioita korotetaan myös 1.3.2023 lukien 2,2 %.

Kokoaikaisen kertaerä

Kokoaikaiselle työntekijälle maksetaan 31.3.2023 palkanmaksussa 400 euron suuruinen kertaerä. Edellytys erän maksamiselle on, että henkilö on ollut yhdenjaksoisessa työsuhteessa viimeistään 1.12.2022 alkaen maksupäivään saakka. Lisäksi edellytyksenä on, ettei henkilö ole irtisanoutunut ennen maksupäivää. Kertaerä maksetaan myös, jos työntekijä on lomautettuna, sairaana tai perhevapaalla.

Mikäli työntekijä on ollut tänä aikana useammassa määräaikaisessa työsuhteessa, yhdenjaksoiseksi työsuhteeksi katsotaan tilanne, jossa työsuhteiden välillä ei ole yli 7 päivän taukoa.

Kertaerä ei kerrytä vuosilomapalkkaa tai vaikuta keskituntiansioon.

Kemian perusteollisuudessa yleiskorotus toteutetaan vasta kahdeksan kuukautta sopimuskauden alkamisen jälkeen ja tätä hyvitetään siellä kahdella kertaerällä. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa yleiskorotus toteutuu neljä kuukautta laskennallisen palkankorotuskauden alusta lukien (1.11.2022) ja kertaeriä maksetaan vain yksi.

Osa-aikaisen kertaerä ja vaihtomahdollisuus joustovapaaseen

Osa-aikaiselle työntekijän kertaerän saamiselle on samat kriteerit kuin kokoaikaisella. Osa-aikaisille kertaerän suuruus maksetaan suhteessa toteutuneisiin työtunteihin. Suhteutuksessa otetaan huomioon säännöllinen työaika ja lisätyö yhdenjaksoisen työsuhteessa ajalla 1.3.2022 – 28.2.2023.

Esimerkiksi 1.10.2022 töihin tullut osa-aikainen, jonka työaika ja lisätyö on ollut ollut lokakuusta helmikuuhun keskimäärin 75 % kokoaikaisen työajasta, saa kertaeränä 300 euroa.

Kertaerä voi aiheuttaa joillekin osa-aikaiselle päiväraha- tai eläkemenetyksiä. Sen takia on sovittu, että osa-aikainen työntekijä voi vaihtaa kertaerän joustovapaaksi ilmoittamalla asiasta esihenkilölle 19.3.2023 mennessä. Kertaerä muutetaan joustovapaaksi samalla periaatteella kuin työaikakorvaukset, eli henkilökohtainen tuntipalkka muuttuu tunneiksi ja minuuteiksi. Erän osittainen vaihtaminen ei ole mahdollista.

Yleiskorotus 2024

Osapuolet neuvottelevat seuraavasta palkankorotuksesta työehtosopimuksen mukaisesti. Mikäli muuta ei sovita, toteutuu seuraava palkankorotus 1.2.2024 yleiskorotuksena, jonka suuruus on 3,5 %.