PAUn hallitus hyväksyi työehtosopimusten palkkaratkaisut

15.2.2022

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ja Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoiden työehtosopimuksen palkkaratkaisut sekä Informaatiologistiikka-alan neuvottelutulos hyväksyttiin perjantaina PAUn ja PALTA:n hallinnoissa.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan tes:n sopimuskauden ensimmäinen korotus on 0,6 % suuruinen yleiskorotus 1.2.2022 tai sen jälkeen alkavalta ensimmäiseltä palkkakaudelta. Kilpailukykysopimuksen mukainen vuosityöajan pidennys (kiky) 24 tuntia poistui 1.1.2022 alkaen. Kikyn kustannusvaikutus 1,4 % on vähennetty prosentuaalisesta yleiskorotuksesta. 

Erityisvastuuseen ja erityisosaamiseen perustuvia lisiä ja muita erillisiä euromääräisiä lisiä ja korvauksia ja luottamusmies- ja työsuojelupalkkioita korotetaan yleiskorotuksella ja yritys- ja toimipaikkakohtaisella erällä, jonka yhteenlaskettu määrä on 0,6 %.

Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita koskevan työehtosopimuksen osalta vastaava yleiskorotus 0,6 % tulee voimaan 1.5.2022 ja kilpailukykysopimuksen mukainen vuosityöajan pidennys poistui 1.2.2022 alkaen.

PAUn ja PALTA:n hallinnot hyväksyivät myös Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen neuvottelutuloksen. Sopimus on kestoltaan 3+1 vuoden pituinen, jossa viimeinen vuosi on ns. optiovuosi, jonka kumpikin osapuoli voi irtisanoa. Uusi työehtosopimuskausi alkaa välittömästi ja ensimmäisen vuoden yleiskorotus 0,6 % tulee voimaan 1.5.2022 ja kilpailukykysopimuksen mukainen vuosityöajan pidennys poistu 9.2.2022 alkaen. Määräaikaisesti edellisen sopimuskauden tauolla olleet vuosilomalisä, sairaslomalisä ja aattopäivänlisä palaavat osaksi työehtosopimusta sopimuskauden alusta. Näin tehtiin myös Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ja Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoiden tes:n osalta.

Kustannusvaikutukseltaan sopimusratkaisut vastaavat työmarkkinoiden yleistä linjaa. Kaikkien sopimusten seuraavien vuosien palkankorotuksista neuvotellaan liittojen välillä sovitusti niin, että palkankorotukset seuraavat yleistä linjaa.

Katso VVL-ja pakettilajittelijoden tessin uudet palkkataulukot ja euromääräiset lisät täältä. Uudet työehtosopimukset julkaistaan heti, kun ne ovat valmiit.