Muista sopia vuosityöajan lyhennyksistä maaliskuun aikana

9.3.2021

Joustovapaa vuoden 2020 vuosityöajan lyhennyksen perusteella on annettava ja vapaana pidettävä vuoden 2021 aikana. Vapaan ajankohdasta on sovittava 30.3.2021 mennessä.

Vuoden 2020 työajan lyhennyksen joustovapaatunnit näkyvät palkkalaskelmissa tuntipalkkaisilla 15.2.2021 ja kuukausipalkkalaisilla 26.2.2020. Vuosityöajan lyhennys kertyy postityöntekijöille (Posti Oy) ja pakettilajittelijoille (Posti Palvelut Oy PEC). Vuosityöajan lyhennyksen piiriin kuuluu kokoaikainen ja osa-aikainen työntekijä, joka työskentelee 38 tunnin 15 minuutin viikkotyöaikamuodon piirissä, ja joka ei ole ns. pitkän vuosiloman (45 pv) piirissä. Vuosityöajan lyhennyksen suuruus on 2,25 % vuonna 2020 tehdystä säännöllisen työajan (ei ylitöitä) tuntimäärästä. Osa-aikaisten osalta työaikaan lasketaan tehdyt lisätyöt. Vuosityöajan laskentaan ei lueta mukaan poissaoloja kuten vuosi- ja sairaslomia tai pidettyjä joustovapaita. Kilpailukykysopimuksen ns. kiky-pidennykset eivät kerrytä vuosityöajan lyhennystä. Jos kertymän määrästä on epäselvyyttä, pääluottamusmies voi auttaa vuosityöajan lyhennyksen määrän laskemisessa. Mikäli työntekijän vuosiloma on sopimuksen tai muun järjestelyn kautta pidempi kuin 36 päivää, joustovapaasaldoon siirrettävää tuntimäärää pienennetään sillä tuntimäärällä, jolla vuosiloma ylittää 36 päivää.

Vuosityöajan lyhennyksen antaminen joustovapaana

Joustovapaa vuoden 2020 vuosityöajan lyhennyksen perusteella on annettava ja vapaana pidettävä vuoden 2021 aikana. Vapaan ajankohdasta on sovittava 30.3.2020 mennessä. Jos ajankohdasta ei sovita, niin työnantaja määrää vapaan ajankohdan. Vapaa on tällöin, jos se on mahdollista, sijoitettava työntekijän vuosiloman yhteyteen. Jos vapaan pitämisen ajankohdasta sovitaan yksityiskohtainen ohjelma, vapaa voidaan antaa myös muulloin kuin kertymävuotta seuraavan kalenterivuoden aikana. Työsuhteen päättyessä vapaana antamatta oleva joustovapaa korvataan yksinkertaisella tuntipalkalla.

Milloin vuosityöajan lyhennys alkaa kertymään?

Lyhennyksen karttuminen alkaa sitä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana työntekijän työsuhde saman työnantajan palveluksessa on kolmen edellisen vuoden aikana jatkunut yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään kahden vuoden pituisen ajan.

Lisätietoja vuosityöajan lyhennyksestä saat omalta pääluottamusmieheltäsi.