Koronapandemia on kiihdyttänyt kirjeiden jakelumäärän laskua rajusti – Posti suunnittelee perjantain jakelun keventämistä kesän ajaksi

20.5.2020

Koronapandemia on iskenyt rajusti perinteisten postipalveluiden kysyntään. Kirjepostin määrä väheni huhtikuussa peräti noin 20 %. Tämän takia Postipalvelut joutuu suunnittelemaan kesän ajaksi poikkeusjärjestelyä, jossa perjantain postilähetykset jaettaisiin pääsääntöisesti jo torstaina. Posti aloittaa myös yhteistoimintaneuvottelut Postipalvelut-liiketoimintaryhmän tuotantoa ja hallintoa sekä Posti Group -konsernin hallintoa koskevista mahdollisista lomautuksista. Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän henkilöstö ei ole näiden yhteistoimintaneuvottelujen piirissä.

Koronapandemian vaikutus näkyy selvästi erityisesti yritysten, viranomaisten ja yhteisöjen lähettämissä postimäärissä, jotka muodostavat noin 96 % kaikista Postin toimittamista kirjelähetyksistä.

- Kun monella palvelualalla toiminta on koronan takia hiljentynyt tai keskeytynyt rajoitusten takia, niin paperilaskuja tai mainoksia ei enää lähetetä asiakkaille normaaliin tapaan. Huhtikuussa osoitteellisen kirjepostin määrän lasku kiihtyi noin 20 %:iin, kun tammi-maaliskuussa se väheni 15 % vuoden takaiseen verrattuna. Muutos on hurja, sillä viisi vuotta sitten volyymilasku oli vain 6 %. Koronapandemian vuoksi myös mainosposti on vähentynyt merkittävästi, sanoo johtaja Yrjö Eskola Postista.

Sanomalehtien varhaisjakelu, aikakauslehtien jakelu ja pakettien jakelu jatkuvat normaalisti

Tuotannolliset uudelleenjärjestelyt tarkoittaisivat lähetysten lajittelun ja jakelun rytmittämistä uudella tavalla, koska jaettavaa on arviolta viidennes vähemmän kuin viime kesänä. Sanomalehtien varhaisjakelu, aikakauslehtien jakelu ja pakettien jakelu jatkuvat asiakkaiden kanssa sovitusti normaalilla tavalla. Myös Postin palvelupisteet ja asiakaspalvelu palvelevat normaalisti ilman muutoksia.

Postinsaajille muutos kesän aikana (1.6.-31.8.) näkyisi siten, että perjantaiksi aikataulutetut lähetykset lajiteltaisiin aiemmin, jolloin ne pystyttäisiin jakamaan pääsääntöisesti jo torstaina. Perjantaiksi jäisi jaettavaa vain hyvin vähän. Joidenkin lähetysten osalta voisi jakelupäivä siirtyä myös maanantaille, silloin kun myös maanantai on tuotteelle sovittu jakelupäivä.

Eskolan mukaan digitalisaatio on puolittanut kirjepostin määrän viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tämä kehitys jatkuu vääjäämättömästi, kun perinteisen postin merkitys vähentyy kuluttajien arjessa.

-Trendi on samanlainen koko postialalla Euroopassa; koronapandemia kiihdyttää vaihtoehtoisten digitaalisten viestintävälineiden käyttöä. Lisäksi meillä Suomessa julkinen sektori on luopumassa paperipostin lähettämisestä ja valtio itse vauhdittaa tätä kehitystä. Tällä on dramaattinen vaikutus Postin tuloihin, korostaa Eskola.

Kesäaikana postia lähetetään selvästi vähemmän

Jakelun rytmittäminen on helpompaa kesäaikana, jolloin postimäärät ovat normaalistikin selvästi vähäisempiä kuin muina vuodenaikoina. Palvelujen rytmittämistä ja henkilöstön työn kohdentamista postimäärän mukaisesti on tehty myös aikaisemmin.

Posti jakaa sanomalehtiä seitsemänä päivänä viikossa ja paketteja kuutena päivänä viikossa noutopisteisiin. Muuta postia eli mm. kirjeitä, aikakauslehtiä ja mainoksia jaetaan viitenä päivänä viikossa, mutta ei kaikkia tuotteita kaikkina arkipäivinä, koska eri tuotteilla on lähettäjäasiakkaan kanssa sovittu palveluaikataulu. Esimerkiksi jollakin tuotteella voi olla tietyksi arkipäiväksi sovittu jakelu, toisilla tuotteilla on useamman päivän aikaikkuna.

Postipalveluissa ja konsernin hallinnossa neuvotellaan mahdollisista lomautuksista

Koronapandemian taloudellisten vaikutusten vuoksi aloitetaan mahdollisiin lomautuksiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut.

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan määräaikaiset lomautukset koskisivat Postipalvelut-liiketoimintaryhmän tuotantohenkilöstöä ja hallintohenkilöstöä sekä Posti Group -konsernin hallintohenkilöstöä. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä noin 8 000 henkilöä.

Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmä ei kuulu näiden yhteistoimintaneuvotteluiden piiriin.

Lomautuksilla ei ole vaikutusta asiakkaiden palveluun, vaan lomautukset rytmitetään niin, että palvelut pystytään tuottamaan lomautuksista huolimatta.

- Posti toimii täysin ilman julkista tukea. Näillä toimenpiteillä pyrimme pitämään toimintamme kannattavana, jolloin pystymme pitämään huolta kansalaisten ja yritysten postipalvelujen jatkuvuudesta myös koronan aiheuttamana poikkeusaikana, sanoo Eskola.

Lähde: Posti