Lakot päättyivät – mitä neuvottelutulos pitää sisällään?

27.11.2019

PAU torjui neuvottelukierroksella työnantajan tavoitteet merkittävistä palkan alennuksista ja työehtojen heikennyksistä. Työehtoshoppailu estettiin, kun pakettilajittelijoille neuvoteltiin PAUn ja Paltan välinen oma työehtosopimus, joka vastaa sisällöltään (poikkeuksena työterveyshuolto ja sopimuskausi) Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta. Tässä kerromme vastauksia keskeisimpiin kysymyksiin uusista työehtosopimuksista.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus

Mikä on sopimuskauden pituus?
26.11.2019-31.10.2021

Palkankorotukset?
Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on sidottu teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden sovittavaan tasoon. Yleiskorotuksen suuruuden määrittelyn laskentamalli löytyy kokonaisuudessaan sovintoehdotuksesta (26.11.).

Vuoden 2020 palkankorotukset määräytyvät samalla periaatteella, kuin vuoden 2019 palkankorotukset.

Kuinka erilaisista lisistä sovittiin?
Iltatyölisä, yötyölisä, työhönsidonnaisuuslisä, lauantaityökorvaus, sunnuntaityökorvaus, lisätyökorvaus, ylityökorvaukset ja arkipyhäkorvaus säilyvät ennallaan. 

Seuraavia tes:n määräyksiä ei sovelleta ajanjaksolla 26.11.2019-31.10.2021: aattopäivänlisä, joustovapaalisä, sairauslomalisä, vuosilomalisä, postinjakelun urakointikorvaus.

Piteneekö työaika?
Ei pitene. Kokoaikaisen työntekijän työaika 7.39 h/päivä (tai 7.30 h/päivä) säilyy ennallaan. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys säilyy ennallaan.

Vuosilomat?
Vuosilomapäivien lukumäärä säilyy ennallaan.

Joustovapaajärjestelmä?
Säilyy ennallaan. Lisäksi osapuolet perustavat työryhmän, jonka tarkoituksena on rakentaa työaikapankkimääräykset nykyisen joustovapaajärjestelmän tilalle. Uudet määräykset voidaan ottaa käyttöön sopimuskauden kuluessa.

Erityisvastuuseen ja erityisosaamiseen perustuva palkanosa (moduulit)?
Säilyvät ennallaan.

Luottamusmiesorganisaatio?
Neuvottelujen yhteydessä sovittiin uudesta luottamusmiesorganisaatiosta. Nykyinen lm-organisaatio on voimassa tammikuun 2020 loppuun saakka. Pääluottamusmiesvaalit pyritään käymään tammikuun 2020 loppuun mennessä.

Työterveyshuolto?
Säilyy ennallaan.

Uusi polku?
Yritykset pitävät voimassa työnantajan Uusi polku-ohjelman sekä ohjelmassa määritellyn kertakorvauksen 31.10.2019 voimassa olleen tasoisena. Sopimuskauden aikana Uusi Polku-ohjelmaan tehtävät muutokset käsitellään työnantajan ja henkilöstönedustajien kanssa Uusi polku ohjausryhmässä.

Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita koskeva työehtosopimus

Mikä on sopimuskauden pituus?
1.12.2019-31.1.2022

Palkankorotukset
Palkankorotukset toteutetaan samalla tavalla kuin sovitaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen osalta.

Kuinka erilaisista lisistä sovittiin?
Iltatyölisä, yötyölisä, työhönsidonnaisuuslisä, lauantaityökorvaus, sunnuntaityökorvaus, lisätyökorvaus, ylityökorvaukset ja arkipyhäkorvaus säilyvät ennallaan. 

Seuraavia tes:n määräyksiä ei sovelleta ajanjaksolla 26.11.2019-31.10.2021: aattopäivänlisä, joustovapaalisä, sairauslomalisä ja vuosilomalisä.

Piteneekö työaika?
Ei pitene. Kokoaikaisen työntekijän työaika 7.39 h/päivä (tai 7.30 h/päivä) säilyy ennallaan. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys säilyy ennallaan.

Vuosilomat?
Vuosilomapäivien lukumäärä säilyy ennallaan.

Joustovapaajärjestelmä?
Säilyy ennallaan. Lisäksi osapuolet perustavat työryhmän, jonka tarkoituksena on rakentaa työaikapankkimääräykset nykyisen joustovapaajärjestelmän tilalle. Uudet määräykset voidaan ottaa käyttöön sopimuskauden kuluessa.

Erityisvastuuseen ja erityisosaamiseen perustuva palkanosa (moduulit)?
Säilyvät ennallaan.

Ryhmävastaavat ja esimiehet?
Ryhmävastaavat ja esimiehet ovat Medialiiton ja Teollisuusliiton/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä. Ne ryhmävastaavat, jotka työskentelevät edelleen postityöntekijän työsopimuksella, voivat pysyä Pakettilajittelijoita koskevan työehtosopimuksen piirissä, eikä heidän ole välttämätöntä allekirjoittaa uutta työsopimusta toimihenkilötehtävään.  

Luottamusmiesorganisaatio?
Neuvottelujen yhteydessä sovittiin pakettilajittelijoille (PEC) yhdestä päätoimisesta pääluottamusmiehestä.

Työterveyshuolto?
Posti Palvelut Oy:n työterveyshuolto.