SAK:n Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan aluetoimikuntien yhteistapaamisen tiedote.

16.11.2019

Aktiivimalli kuopattu, työelama kipuilee!

Aktiivimalli kuopataan vuodenvaihteessa ja se on hyvä. Tyottomien kansalaisten kikyttaminen on torpattu, mutta tyossa käyvien osalta on väänto viela kesken. Nyt jos koskaan on tajuttava, kuka ja ketkä tekevat tyontekijoiden edunvalvontaa. Ay- liike on nyt pakotettu yhteisrintamassa uudistamaan ja tarvittaessa koviakin keinoja kaihtamatta parantamaan työelämän pelisääntöja, työehtoja ja työttömyysturvaa niin, etta työntekijoiden toimeentulo nousee ja ettei ketään pudoteta kylmän politiikan kautta yhteiskunnan rattailta.

Maakuntien suuret työllistajat käynnistelevät yt- neuvotteluja, ykköskaupungit Kuopio ja Joensuu etunenässa. Yhteistoimintaneuvotteluissa asiat pitää neuvotella, mutta kuinka neuvotellaan ja kuinka henkilöstoedustajia kuunnellaan, on menettelytavoissa suuria eroja. Paikoin henkilöstön mielipiteiden ja ehdotusten käsittely on luokatonta. Yhteistoimintalain uudistaminen on parhaillaan käynnissä ja lausuntokierroksen antimia käsitellään. Nykyisellään työpaikkojen arjessa laki mielletaan irtisanomislaiksi. Lain henki ei tätä ole, mutta työnantajat sitä niin käyttävät. Tärkeintä on vain lain muotoseikkojen ja aikamääräyksien täyttäminen. Jokainen ymmärtää, että jos neuvotteluiden päättymisestä on tunteja tai ykkospäiviä ja työnantaja ilmoittaa oman päätöksensä neuvotteluiden tulokseksi, ettei siina ole henkilöstöä kuunneitu kuin puolella korvaa. Tällaista taktiikkaa on käytetty liian pitkään koko työelämänkentän osalta, joten yhteistoimintalain uudistamiselle on tosiaan tarvetta. Työntekijöiden lähtökohtaisesti heikompaa asemaa neuvotteluiden lopputulokseen nähden tulee voimakkaasti vahventaa. Työelämän muuttumisen kokee kaikki, mutta ei lyötyä saa lyödä. Yhteistyö ja yhteistoiminta ei saa muuttua kirosanaksi, eika työnteettajan nakemys vol olla ainut ja oikea. Aluetoimikuntien yhteiskokous muistuttaa pelisääntöjen noudattamisen tärkeydestä työpaikoilla. Reilu työelämä on kaikkien etu ja turva.

SAK:n Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan aluetoimikuntien eri liittojen edustajat antavat täyden tuen PAU:n työtaisteluun osallistuville. Valtion on Postin omistajana puututtava omalla arvovallallaan suunniteltujen työehtojen heikennyksiin ja turvattava postilaisten toimeentulo tulevaisuudessakin. Postin tulee työnantajana tehdä oikeudenmukaista henkilöstö-ja palkkapolitiikkaa, yhteiskunnalle tärkeallä toimialalla. Aluetoimikuntalaiset muistuttavat, ettei lakonalaisia töitä tehdä ja että rikkuritoiminta on erittain tuomittavaa laillisen lakon murtamiseen.

Ammatillisen koulutuksen muutosten myötä, työssa harjoittelijoiden mielikuvat ammattialasta muotoutuvat työpaikan kokemusten kautta. Lyhyetkin työmahdollisuudet tuovat työelämän pelisäännöt tutummaksi. Onkin kummallista, etta elinkeinoelämän keskusjarjestö EK on ideologista syistään kieltäytynyt uusimasta ns. "tutustu ja tienaa" sopimusta nuorille kesätyöntekijöille. Ammattiliitot ovat nuorten tukena, heidan ottaessaan ensiaskelia työmarkkinoilla. Liitot tarjoavat jasenyyttä ja tietoa nuorille heidan oikeuksistaan työelämassä. SAK:n aluetoimikunta on 2 vuoden välein kokoontuvan maakunnallisen aluekokouksen valitsema toimielin.

Aluetoimikuntaan valitut henkilöt ovat SAK: laisten ammattiliittojen valitsemia edustajia.

Lisatietoja

Timo Haverinen alue- ja jarjestöasiantuntija

Kai Hyttinen alue-ja jarjestöasiantuntija