PAU:n työelämän sosiaaliopas - Tärkeää tietoa koottuna mukavasti yhteen paikkaan

18.3.2019

PAU on julkaissut osana ikäohjelmaa Työelämän sosiaalioppaan

Linkistä avautuu ajantasaista sosiaalialan tietoa mm. OPINTOVAPAISTA, PERHEVAPAISTA, SAIRASETUUKSISTA, KUNTOUTUSETUUKSISTA, TYÖTAPATURMISTA ja AMMATTITAUDEISTA, TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSESTA, TYÖTTÖMYYSTURVASTA, VUOROTTELUVAPAASTA, ELÄKE-ETUUDESTA ja LIITON OIKEUSAVUSTA.

          https://www.pau.fi/media/oppaat/pau_tyoelaman-sosiaaliopas_final.pdf

     

          Tämä on osa PAU:n ikäohjelmaa v. 2018-2021

           PAUn ikäohjelman 2018–2021 julkaisuja