Posti aloittaa yt-neuvottelut – vähennystarve enintään 236

29.1.2019

Posti aloittaa yhteistoimintaneuvottelut töiden uudelleenjärjestelyistä postipalveluissa ja hallinnossa. Taustalla on postimäärän raju vähentyminen. Tämän takia Posti jatkaa postipalvelujensa uudistamista kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja kannattavuuden varmistamiseksi.

Postiala ja sanomalehdistö käyvät parhaillaan läpi rajua rakennemuutosta. Kirjeiden jakelumäärä Suomessa on puolittunut kymmenessä vuodessa ja painettujen sanomalehtien jakelumäärä on pudonnut jo 1950-luvun tasolle. Posti jakaa kotitalouksiin päiväjakelussa keskimäärin vain 8 lähetystä viikossa. Seuraavina vuosina postin määrä vähenee yhä kiihtyvää tahtia kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon viestinnän digitalisoituessa. 

Säästötarve on noin 150 – 200 miljoonaa euroa vuosina 2019 - 2021

Postilla on tarve alentaa kustannuksia vähintään noin 150 - 200 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Tämä kustannussäästö tarvitaan jo yksin jaettavan postimäärän rajun vähenemisen takia. Supistuvan kirjevolyymin tuotot eivät enää kata nykyisen 5-päiväisen jakelun kustannuksia.

Eduskunta vapautti postipalvelujen kilpailun kokonaan vuonna 2016, ja sen myötä kilpailu jakelupalveluissa on kiristynyt. Posti toimii markkinaehtoisesti. Postin toiminta rahoitetaan sen asiakkaiden maksamista palveluista eikä se saa toimintaansa valtion tukea, toisin kuin moni muu postialan toimija Euroopassa.

Investoinneilla haetaan uutta kasvua

Samaan aikaan Posti hakee strategiansa mukaisesti voimakasta kasvua verkkokaupasta ja logistiikkapalveluista, jotka ovat molemmat kasvavia markkinoita. Asiakkaiden tarpeiden ja toimintaympäristön muuttuminen edellyttää, että Posti myös investoi uudenlaisiin palveluihin, digitalisuuteen, teknologiaratkaisuihin ja osaamiseen.

Postin strategian painopisteitä ovat menestyminen verkkokaupassa, uusiutuva logistiikka, kirjeen ja lehtien pitäminen tärkeänä asiakkaille, Postin palvelukulttuurin uudistaminen ja digitalisaation hyödyntäminen Postin palvelujen parantajana.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat helmikuun ensimmäisellä viikolla

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat sekä hallinnollisia tehtäviä että palvelutuotantoa. Alustavan arvion mukaan henkilöstön vähentämistarve on enintään 236 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Postipalvelujen Palvelutuotannossa on vähentämistarpeen lisäksi merkittävä osa-aikaistamisen ja lomautusten tarve.

 

Lähde: Posti.com