Ministeriö vähättelee postilain turvallisuusriskejä

25.9.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö vähättelee tänään julkaistussa tiedotteessaan postilain muutokseen liittyviä turvallisuusriskejä. Lakimuutos velvoittaisi Postin luovuttamaan postipalveluihin liittyvät liikesalaisuudet käytännössä kenelle tahansa. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU muistuttaa, että muutos sisältää merkittäviä turvallisuusriskejä niin kansalaisten, yritysten kuin huoltovarmuudenkin osalta.

Ministeriö esittää uudessa liikennepalveluhankkeessa postilakiin muutosta, joka velvoittaisi Postin luovuttamaan postipalveluihin liittyvät liikesalaisuudet kilpailijoiden käyttöön.  Olennaisia tietoja olisivat ”tiedot jakelureiteistä, postilokeroiden, postilaatikoiden ja rakennusten sijainnista, pihateistä sekä tiedot postinumeroalueiden rajoista ja tiedot siitä, mitkä rakennukset, taloudet ja postilaatikot kuuluvat tiettyyn postinumeroon”. Luovutettavia tietoja olisivat myös mm. tiedot lastaus- ja purkupaikoista sekä aikataulut ja kellonajat.

Lakiluonnoksessa tiedon tarpeen mainitaan perustuvan ”hyväksyttävään käyttötarkoitukseen”. Säännösehdotuksen mukaan tiedot olisi velvollisuus luovuttaa postipalveluiden ja jakelutoiminnan lisäksi mitä tahansa kehittämis- ja innovaatiotoimintaa varten. Tämän perusteella tiedon saajien joukkoa ei tosiasiassa olisi lainkaan rajoitettu, vaan käytännössä kuka tahansa voisi vaatia postiyrityksen keskeiset tuotannolliset tiedot itselleen.

Järjestäytyneelle rikollisuudelle arvokasta tietoa

Nykyisen postilain mukaan postiyrityksen perustaminen on tehty hyvin helpoksi. Riittää, että Viestintävirastolle jätetään ilmoitus postiyrityksen perustamiseksi.. Tämän jälkeen yritys on oikeutettu saamaan käyttöönsä kaikki nyt postilain muutoksella avattavat Postin liikesalaisuudet. Muiden jakeluyhtiöiden ei tarvitse edes ilmoittautua viestintävirastolle saadakseen luovutettavat tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki strateginen logistiikkatieto olisi helposti esimerkiksi ulkomaisen tiedustelupalvelun saatavilla lain voimaantulon jälkeen.

Tietosuojaan ja turvallisuuteen liittyvien tietojen leviäminen on turvallisuusriski sekä työntekijöiden että asiakkaiden omaisuuden suojan kannalta. Nämä tiedot olisivat järjestäytyneelle rikollisuudelle erityisen arvokasta tietoa. Postilla on merkittävä rooli Suomen huoltovarmuudessa valtakunnallisen logistisen verkostonsa takia. Huoltovarmuuteen liittyvät liikesalaisuudet voisivat olla myös uhattuina.

Kilpailu ei hyödytä haja-asutusaluetta

Liikenne- ja viestintäministeriö väittää tiedotteessaan myös, että tietojen avaaminen varmistaisi jakelutoiminnan myös haja-asutusalueella. LVM:n mukaan tarve lainmuutokselle on peräisin jakelu- ja sanomalehtiyritysten tarpeesta. Nämä eivät kuitenkaan toimi haja-asutusalueilla vaan taajamissa, jossa jakelu on niille kannattavaa. PAU:n mukaan infran avaaminen ei toimintaan kannattavuutta tuo.

- Postin jakaminen maaseudulla on kaikkien faktojen perusteella kannattamatonta liiketoimintaa eli Posti tai kukaan muukaan toimija ei pysty nykyisillä jakelumäärillä hoitamaan maaseudun jakelua kannattavasti. Pitkät jakelureitit ja vähäinen talouksien määrä on yhdistelmä, josta tulee kannattava vain nykyistä suuremmilla jakelukustannuksilla, muistuttaa PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Heidi Nieminen, puh. 050 340 3217