Jakelun työaika ja perjantain suunnitelmat

6.9.2018

Posti on tiedottanut niin edunvalvonnalle, henkilöstölleen kuin mediaankin niin sanotusta joustavasta perjantaista. Tällä työpaikkainfolla selvennetään jo ennestään Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksella (tes) sovittuja asioita väärinymmärrysten välttämiseksi.

Viime päivinä liiton toimistoon on tullut yhteydenottoja Postin perusjakelun työajoista erityisesti perjantaipäivien osalta. PAU ei liittona ole sopinut työnantajan (Posti) tai työnantajaliiton (PALTA) kanssa kevennetystä perjantaista tai pidennetystä viikonlopusta niin, että perjantai olisi vapaapäivä. Tältä osin Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimukseen ei ole tullut nyt mitään muutoksia. Asioista voidaan käydä paikallisia neuvotteluja alueella työnantajan ja (pää)luottamusmiesten kanssa.

Kokoaikaisen työntekijän työaika

Työehtosopimuksen mukaan, kun kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika järjestetään keskimääräiseksi (työaika tasoittuu tasoittumisjakson aikana 38 t 15 min./vko), työvuoron pituus on vähintään 5 tuntia ja enintään 9 tuntia. Työehtosopimuksen mukaan tasoittumisjakson pituus on enintään 13 viikkoa (plm voi sopia paikallisesti pidemmäksi), mutta käytännössä jakelussa on käytössä 12 viikon jakso.

Viikoittainen työaika voi olla enintään 48 tuntia. Edellä mainituista työvuoroista voi alueen pääluottamusmies sopia paikallisesti kuitenkin myös lyhemmästä (min. 4 tuntia) tai pidemmästä työvuorosta (esim. joillain alueilla on sovittu työajan pituudeksi 4-10 tuntia). Myös viikkotyöajan enimmäispituudesta voidaan sopia toisin (vähemmän kuin 48 tuntia). Mikään ei kuitenkaan velvoita asioista sopimaan ja pääluottamusmies kartoittaakin aina tapauskohtaisesti onko sopiminen tessistä poikkeavasti järkevää. Työehtosopimukseen perustuvan (toistaiseksi voimassa olevan) paikallisen sopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta, ellei toisin sovita. Sopijaosapuoli (esim. PLM) voi halutessaan irtisanoa sopimuksen.

Tässä yhteydessä on huomioitava myös pitkien työpäivien kuormitus ja yhteistyö työsuojeluvaltuutetun kanssa onkin tärkeää.

Työaika voidaan tasoittaa kokonaisilla vapaapäivillä

Työnantaja voi suunnitella tasoittumisjakson työajat myös niin, että työvuorot tasoitetaan kokonaisilla vapaapäivillä. Jos työvuoron pituus on enintään 9 tuntia, on kokonaisten tasoitusvapaapäivien suunnittelu perjantaille käytännössä lähes mahdotonta, jos samaan aikaan tiistain työvuoro suunnitellaan lyhyeksi. Posti on nyt ilmoittanut kokeilevansa alueilla Vantaan Koivukylä, Järvenpää ja Lohja sekä Kaakkois-Suomesta Heinola, Lahti, Kotka, Kouvola ja Anjalankoski mallia, jossa voidaan suunnitella perjantaiksi joko kokonainen (tasoitus)vapaapäivä tai lyhentää perjantain työaikaa. Tasoittumisjakson kokonaistunnit pysyvät kuitenkin ennallaan.

Osa-aikaisen työntekijän työaika

Osa-aikaisella työntekijällä ei työehtosopimuksen mukaan ole käytössä keskimääräistä työaikaa eikä tasoittumisjaksoa. Osa-aikaisen työntekijän säännöllinen työaika tulee aina sopia työsopimuksessa. Osa-aikaisen työntekijän työvuoron pituus on vähintään 4 tuntia ja enintään 9 tuntia. Jos työnantaja suunnittelee osa-aikaisen työvuoron yhdeksää tuntia pidemmäksi, tulee siitä sopia ao. työntekijän kanssa. Viikoittainen työajan enimmäispituus on 48 tuntia.

Joustovapaisiin ja vuosilomiin ei ole tullut muutoksia

Joustovapaiden ja vuosilomien osalta noudatetaan normaaleja työehtosopimuksella sovittuja käytäntöjä ja voimassa olevaa vuosilomalakia. Näihinkään asioihin ei siis ole tullut viime aikoina mitään muutoksia aiempaan.

Lisätietoja saat omalta luottamusmieheltäsi ja pääluottamusmieheltäsi!