INFO: Ota varoitus- tai irtisanomismenettelyssä yhteys luottamusmieheen!

22.3.2018

Posti ilmoitti (20.3.) muuttavansa käytäntöä varoitus- ja irtisanomismenettelystä tiedottamiseen. EU:n tietosuoja-asetukseen vedoten esimiehet eivät ilmoita enää varoituksen antamisesta etukäteen luottamusmiehelle.

Joillakin esimiehillä on ollut tapana kertoa työpaikan luottamusmiehelle ennakkoon varoituksen antamisesta jollekin työntekijälle. Tietosuojalainsäädäntöön vedoten Posti luopuu tästä menettelystä, koska varoituksen peruste ja tieto sen saamisesta on arkaluontoinen henkilötieto.

Koska Postin käytäntö muuttuu asianomistajavetoiseksi, luottamusmieheen kannattaa olla välittömästi yhteydessä jo siinä vaiheessa, jos epäilee saavansa varoituksen tai saa kutsun keskustelemaan asiasta esimiehen kanssa. Työntekijällä on siis edelleen oikeus halutessaan kertoa varoituksen saamisesta ja sen syystä luottamusmiehelle. Luottamusmies kannattaa kutsua myös tueksi varoituksenantotilaisuuteen.

Työsuhteen irtisanomisesta työnantajan tulee edelleen ilmoittaa työsopimuslain mukaisesti työntekijälle. Lisäksi työehtosopimus edellyttää, että irtisanomisesta ilmoitetaan etukäteen myös luottamusmiehelle. Työsuhteen purkamisesta ilmoitetaan luottamusmiehelle mahdollisimman pian (VVL Tes 4§).   

Myös työsuhteen irtisanomisen tai purun kuulemistilaisuuteen kannattaa luottamusmies kutsua mukaan. Luottamusmiehen läsnäolo kuulemistilaisuudessa edellyttää irtisanottavan pyyntöä. Työntekijän halutessa luottamusmiehellä on edelleen oikeus saada tietoa työsuhteen päättämisen syystä.

Lisätietoja saat alueesi pääluottamusmieheltä.