INFOA: Palkat nousevat

6.2.2018

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen taulukkopalkat korottuvat 30,97 eurolla kuukaudessa. Korotus on kaikille sama ja se tulee palkkoihin takautuvasti 1.11.2017 lukien.

Viime syyskuussa hyväksytyssä työehtosopimuksessa sovittiin palkankorotusten laskentamallista, jossa yleiskorotuksen prosentti lasketaan verrokkialojen (Teknologiateollisuus, Kemian perusteollisuus ja Paperiteollisuus) työehtosopimusten yleiskorotusten matemaattisena keskiarvona. Mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus jäi laskentamallista pois, koska alalle ei ollut syntynyt ratkaisua viime vuoden loppuun mennessä.

Palkankorotusten laskentatavasta ei päästy kuitenkaan yksimielisyyteen ja asia vietiin valtakunnansovittelijalle. Välityslautakunta antoi1.2.2018 ratkaisun yleiskorotuksesta (1,31%) äänin 2-1, johon PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen jätti eriävän mielipiteen.

Korotukset maksetaan takautuvasti maaliskuuhun mennessä

Palkankorotukset ovat palkkaliitteittäin seuraavat:

  • Palkkaliitteet C (toimihenkilötehtävät), N (asiakastoimipaikkatyö), Y (yritysmyynti), P (viestinvälitys- ja kuljetustyö) ja M (varastotyö): kuukausi taulukkopalkkoja korotetaan 30,97 euroa
  • Palkkaliite D (sanomalehdenjakelu): 0,16 euroa/h

Lisäksi euromääräisiä lisiä ja luottamusmiespalkkioita korotetaan 1,31 %:lla.

Yleiskorotus lasketaan VLTES:n osalta nyt ensimmäistä kertaa säännöllisen työajan ansiosta (STA) eli korotetussa palkkapotissa ovat mukana myös haittatyökorvaukset, kuten ilta- ja yötyökorvaus. Tästä syystä yleiskorotus 1,31 % korottaa esimerkiksi postinjakelun taulukkopalkkoja 1, 35 % - 1,76 %.

Marras- tammikuun palkankorotukset maksetaan todennäköisesti helmikuun viimeisen päivän palkanmaksun yhteydessä. Viestinvälitys- ja logistiikka- alan tes:n allekirjoituspöytäkirjan mukaan korotukset pitää tulla maksuun kuukauden sisällä, kun korotus on tiedossa eli viimeistään 1.3.

Uudet palkkataulukot päivitetään PAUn verkkosivuille

www.pau.fi. Lisätietoja palkkaratkaisusta muun muassa seuraavassa Reitti-lehdessä, joka ilmestyy 1.3.