Työntekijöille maksetaan takautuvasti syksyllä 2015 pidätettyjä palkkoja

22.9.2017

PAU neuvotteli pitkään kahden vuoden takaisista palkanpidätyksistä. Nyt työnantaja maksaa takautuvasti sadoille työntekijöille pidätettyjä palkkoja.

Syksyllä 2015 PAU kävi vaikeat TES-neuvottelut viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksesta. Työehtosopimuskauden päätyttyä useilla työpaikoilla ajauduttiin tilanteisiin, joissa työnantaja käski eri syistä työntekijöitä poistumaan työpaikalta ja työntekijöiltä pidätettiin palkkoja.

Karkeasti jaoteltuna työpaikalta poistattamiset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

- Työnantaja käski työntekijöitä kotiin, vedoten siihen, että työtä ei olisi ollut,

- Postikeskusten työntekijöitä käskettiin kotiin, kun he olivat kieltäytyneet käsittelemästä lakon alaista tavaraa ja

- Työntekijöitä käskettiin kotiin, kun he olivat kieltäytyneet perehdyttämästä vuokratyöntekijöitä.

Nämä tilanteet koskivat useita satoja Postin työntekijöitä. PAU piti palkanpidätyksiä perusteettomina ja edunvalvojien kanssa jouduttiinkin massiivisesti selvittämään keiltä työntekijöiltä palkkaa on pidätetty ja miten työpaikalta poistattamiset ovat tapahtuneet eri puolilla Suomea eri toimipaikoissa. Edunvalvojat pystyivätkin satojen työntekijöiden osalta selvittämään keitä eri toimipaikoissa oli poistatettu ja mikä oli ollut työpaikalta poistamisen syy.

Neuvottelut tuottivat tulosta

Tämän jälkeen palkan pidätyksistä on käyty pitkät ja vaikeat neuvottelut työnantajan kanssa. Samaan aikaan myös tuomioistuimissa on selvitelty onko työnantajalla ollut oikeutta pidättää palkkaa vai ei. Lopulta Postin kanssa päästiin kuitenkin sopimukseen osasta edellä mainituista tapauksista. Sopimus koski tapauksia, joissa:

-  Työnantaja käski työntekijöitä kotiin, vedoten siihen, että työtä ei olisi ollut ja

-  Postikeskusten työntekijöitä käskettiin kotiin, kun he olivat kieltäytyneet käsittelemästä lakon alaista tavaraa.

Sopimus koskee satoja työntekijöitä, jotka oli käsketty kotiin näillä perusteilla pääkaupunkiseudulla, Nokialla ja postikeskuksissa Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Työntekijöille maksetaan takautuvasti pidätetty palkka. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta pidätetyt palkat maksetaan syyskuun loppuun mennessä.

Yksittäisen työntekijän osalta tämä tarkoittaa, että syyskuun palkan yhteydessä tilille voi tulla muutaman tunnin tai muutaman päivän palkka ”ylimääräistä” (palkan pidätyksen suuruudesta riippuen). Periaatteellisesti sovinto on tärkeä PAUlle ja osoittaa, että myös vaikeita erimielisyyksiä onnistutaan sopimaan, vaikka kohteena olisi jopa satojen työntekijöiden palkanpidätykset.

Kaikista syksyn 2015 palkanpidätystapauksista ei kuitenkaan ole ainakaan tätä kirjoitettaessa päästy yhteisymmärrykseen. Avoimena ovat edelleen tapaukset, joissa työntekijöitä käskettiin kotiin, kun he olivat kieltäytyneet perehdyttämästä vuokratyöntekijöitä. Näistä tapauksista tiedotetaan, kun niihin on saatu lopullinen ratkaisu.

Iikka Avela
lakimies