Työntekijälle oikeus vaihtaa haittalisät joustovapaaksi

31.10.2016

Viime kesänä kilpailukykysopimusneuvotteluiden yhteydessä sovittiin siitä, että jatkossa työntekijällä on oikeus omasta pyynnöstään vaihtaa työehtosopimuksen mukaiset iltatyölisä, lauantaityökorvaus, sunnuntaityökorvaus ja aattopäivänlisä sekä korvaus postinjakelun tilapäisestä urakoinnista joustovapaaksi.

Tällä hetkellä työntekijän omasta pyynnöstä joustovapaaksi on saanut vaihtaa vain yötyölisän ja sanomalehdenjakelussa yökorotuksen. Muiden em. lisien vaihtamisesta on pitänyt erikseen sopia työnantajan kanssa. Jatkossa lomarahan vaihtamisesta on myös edelleen sovittava osapuolten eli työntekijän ja työnantajan välillä. 

Samalla työehtosopimukseen kirjataan, että luottamusmiehelle on varattava tosiasiallinen tilaisuus tutustua työvuoroluetteloehdotukseen ja antaa siitä lausuntonsa vähintään viikkoa (tällä hetkellä 12 päivää) ennen työvuoroluettelon suunniteltua voimaantuloa. 

Nämä muutokset tulevat voimaan 1.11.2016 lukien. 

Muutos koskee Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ja Informaatiologistiikka-alan työehtosopimusta. 

Lisätietoja pääluottamusmies Timo Peipolta