Jakelupäivien harventaminen uhka

12.8.2016

Postin henkilöstöä edustava Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen muistuttaa, että jakelupäivien vähentämisessä kyse on laskun saapumispäivämäärää suuremmasta ongelmasta.

- Päätös jakelupäivien vähentämisestä viidestä kolmeen olisi tasa-arvon, palveluverkoston ja EU-lainsäädännön näkökulmasta ongelmallista.

Kirjepostin jakaminen ja postilaatikoiden tyhjentäminen viitenä päivänä viikossa on palvelu, jonka katoamisesta jokaisen kansalaisen tulisi Niemisen mielestä olla huolissaan.

- Tässä on vaarana, että viranomais- ja sairaalakirjeet sekä esimerkiksi laboratoriolähetykset eivät saapuisi vastaanottajalle ajoissa. Viranomaiset ja yritykset menettävät tärkeän tiedotusväylän eikä korvaavaa ole. 

Lehtijakelu turvattava postin verkossa

Postin perusjakeluverkon yhteydessä jaettavien sanomalehtien osalta jakelupäivien harventaminen on kohtalonkysymys

- Jo valmiiksi taloudellisesti tiukoilla olevat sanomalehdet eivät todennäköisesti saisi nykyisellä hinnalla nykyisenkaltaista jakelua kun Postilla ei olisi enää lakisääteistä velvoitetta käydä postilaatikoilla viitenä päivänä viikossa.

Myös aikakauslehdille ilmestymispäivällä on suuri merkitys. Harvennettu postinjakelu voi tarkoittaa käytännössä sitä, että eri paikoissa lehdet jaetaan eri päivinä. Viimeiset saisivat käteensä jo osaksi vanhentuneen lehden. Tämä vaikuttaisi varmasti lehtitilauksiin.

Nieminen muistuttaa, että maaseudun pitämisessä elinvoimaisena joka arkipäivänä postia tuova ja vievä palvelu on elintärkeä, sillä monet maaseudun yritykset ja tilat ovat riippuvaisia postin ripeästä kulusta.

Maan hallitus lisää työttömiä

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn mukaan jakelupäivien väheneminen viidestä kolmeen aiheuttaisi usean tuhannen työpaikan menetyksen.

- Työ ei vähenisi pelkästään postialalla. Henkilöstövaikutukset näkyisivät myös painotaloissa, logistiikassa ja lehtien toimituksissa.

Ratkaisua postilain uudistamiseen on haettu myös siitä, että postin jakelukertoja vähennettäisiin taajamissa, mutta haja-asutusalueilla pidettäisiin ennallaan.

- Tämä ei toteuttaisi Postin hakemia kustannussäästöjä. Maaseudulla postinjakelun kustannukset ovat lähes kymmenkertaiset verrattuna taajamajakeluun. Peruspalvelun tarjoaminen asuinpaikan mukaan olisi myös tasapuolisuuden kannalta ongelmallista, Nieminen muistuttaa. 

Jakelupäivien vähentäminen postidirektiivin vastaista

Nieminen pitää jakelupäivien harventamista myös EU:n postidirektiivin vastaisena. Sen mukaan yleispalvelutuotteet tulee jakaa viitenä päivänä viikossa, paitsi poikkeuksellisiksi katsotuissa tilanteissa tai maantieteellisissä olosuhteissa.

- Toukokuisessa parlamentin mietintäluonnoksessa kehotettiin komissiota vahvistamaan, että alhainen väestötiheys ei muodosta perustetta jakelukertojen harventamiselle. Komissio tullee ottamaan vielä erikseen kantaa siihen, voidaanko postidirektiivin viiden päivän jakeluvelvoitteesta poiketa.

Lisätietoja: Heidi Nieminen, puheenjohtaja, puh. 050 340 3217