Päätös: Lakkorikkureita ei tarvinnut perehdyttää

12.8.2016

Viime syksynä Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU teki järjestöpäätöksen, jonka mukaan Postin työntekijät eivät perehdytä laillista postilakkoa murtamaan palkattua SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n rikkurityövoimaa. Vastavetona työnantaja poisti useilta työpaikoilta työntekijöitä, jotka olivat PAUn päätöksen mukaisesti kieltäytyneet perehdyttämästä vuokratyöntekijöitä vaikka olivatkin valmiita tekemään muun normaalin työnsä. Lisäksi työnantaja pidätti näiltä työntekijöiltä palkan niiltä päiviltä, joina heidät oli poistettu työpaikalta.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi 11.8.2016 tuomion, jonka mukaan Posti Oy:llä ei ollut oikeutta pidättää perehdyttämisestä kieltäytyneen työntekijän koko palkkaa. Työnantajalla oli oikeus pidättää työntekijän palkasta vain se osuus, joka vastasi perehdyttämisen osuutta koko päivän työstä. Kyseisessä tapauksessa esimies oli kysynyt työntekijältä oliko hän halukas perehdyttämään vuokratyöntekijää, mutta työntekijä oli kieltäytynyt perehdyttämisestä ja hänet oli käsketty kotiin. Työntekijä myös kertoi, että jos hän olisi saanut jäädä töihin, hän olisi tehnyt normaalin työnsä selostamatta perehdytettävälle mitään. Käräjäoikeus velvoitti Postin maksamaan työntekijälle suurimman osan pidätetystä palkasta. 

Posti rikkoi myös yhdenvertaisuuslakia 

Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi Postin maksamaan työntekijälle 2000 euroa hyvityksenä syrjinnästä. Käräjäoikeus katsoi, että perusteettomalla palkan pidätyksellä työntekijä oli asetettu yhdenvertaisuuslain vastaisesti ammattiyhdistystoimintansa perusteella epäedullisempaan asemaan, kun hän oli PAUn jäsenenä noudattanut PAUn järjestöpäätöstä perehdyttämiskiellosta. Posti velvoitettiin maksamaan myös oikeudenkäyntikuluja yli 7000 euroa.  

Rikkurityövoiman käyttö voi tulla kalliiksi  

- Näkemyksemme mukaan työnantajalla ei ollut oikeutta pidättää työntekijöiden palkkoja. Tämän vuoksi jouduimme käynnistämään yhdestä tapauksesta oikeusprosessin sen selvittämiseksi, oliko työnantaja toiminut lain mukaisesti. Tämän oikeusprosessin tuloksena sitten selviäisi, miten muiden vastaavassa tilanteessa olleiden työntekijöiden osalta voitaisiin menetellä, toteaa PAUn lakimies Iikka Avela.

Viime vuoden marraskuussa vastaavassa tilanteessa oli lukuisia henkilöitä ympäri Suomea, kun Posti tyhjensi kokonaisia työpaikkoja. Mikäli käräjäoikeuden tuomio jää lainvoimaiseksi, viime syksyn rikkurityövoiman käyttö laillisen lakon aikana voi tulla Postille kalliiksi.  Posti voi valittaa tuomiosta hovioikeuteen kuukauden kuluessa.  

Lisätietoja: Iikka Avela, lakimies, puh. 043 825 5311