Liikenne- ja viestintäministeriö: Postilain uudistus avoimeen keskusteluun

8.8.2016

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää lausuntokierrokselle muistion postilain uudistamisesta. Muistio on keskustelunavaus, jolla halutaan kartoittaa toimijoiden ja asiakkaiden näkemyksiä.

- Muistion ehdotukset eivät ole ministeriön linjauksia, vaan ne ovat osa lakiuudistuksen valmistelua ja kuulemista. Postilain uudistus on merkittävä yhteiskunnan toimintaan vaikuttava asia, ja siksi haluamme, että siihen otetaan kantaa laajasti ja avoimesti, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner korostaa.

Muistiossa esitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja eri asiakokonaisuuksista, kuten jakelutiheydestä, yleispalveluna jaettujen kirjeiden kulkunopeuksista sekä postinumero- ja osoiterekisterin luovuttamisesta. Lisäksi lausunnonantajia pyydetään arvioimaan, onko nykyistä postilakia tarpeen muuttaa muilla tavoin.

Postin jakelutiheydestä esitetään keskusteltavaksi kahta vaihtoehtoista mallia: viisipäiväisen jakelun säilyttäminen tai siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn koko Suomessa. Kirjeiden kulkunopeutta voitaisiin keventää.

Kerrostalojen jakelussa voitaisiin sallia lokerikkojakelu vaihtoehtoiseksi nykyisen luukkujakelun rinnalle, valinnaiseksi tai ainoaksi jakelutavaksi.

Keskustelua halutaan herättää myös postikilpailun edistämisestä osoitejärjestelmien luovuttamiseen tehtävillä muutoksilla.

Postilain uudistus on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa luovuttiin valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista. Nyt käynnissä on toinen osa, joka jatkuu arviomuistion lausuntokierroksen jälkeen varsinaisen hallituksen esityksen valmistelulla. Lakiesitys on tarkoitus viedä eduskuntaan vielä kuluvan vuoden aikana.

Arviomuistion lausuntoaika päättyy 15.9.

 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm, p. 0295 34 2021

yksikön johtaja Laura Eiro, p. 0295 34 2668

 

lähde: Liikenne- ja viestintäministeriön www-sivut, tiedote 1.8.2016