PAUn liittohallitus hyväksyi neuvottelutulokset ehdollisena.

31.5.2016

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn liittohallitus hyväksyi tänään kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset kolmeen työehtosopimukseen, joita ovat Viestinvälitys- ja logistiikka-alan, Informaatiologistiikka-alan ja Rahankäsittelypalvelut-alan työehtosopimus. PAU edellyttää, että maan hallitus toteuttaa omalta osaltaan kilpailukykysopimuksessa määritellyt toimenpiteet. Kilpailukykysopimuksen lopullinen kohtalo selvinnee perjantaina 3.6. SAK:n hallituksen kokouksen jälkeen. Neuvottelutuloksesta tiedotetaan tämän jälkeen lisää.