Tuotannon perusjakelun neljäs yt-neuvottelu käyty

3.3.2016

Neljännet Tuotannon perusjakelua koskevat alueelliset yt-neuvottelut pidettiin tiistaina 1.3.2016 ja valtakunnallinen yt-neuvottelu keskiviikkona 2.3.2016.

Neuvotteluiden kohderyhmää on täsmennetty kolmannen neuvottelun jälkeen. Kohderyhmään kuuluu yhteensä 6 651 henkilöä. Kohderyhmän koko on kasvanut alkuperäisestä 101 henkilöllä, koska kohderyhmään on nostettu sellaisia henkilöitä, jotka ovat määräaikaisessa työsuhteessa, mutta joiden työsuhteen katsotaan olevan pysyväisluonteinen.

Henkilöstövaikutuksiin ei ole tullut kolmannen neuvottelun jälkeen muutoksia. Toimipaikkakohtaiset vähentämistarpeet täsmentyvät suunnittelujen edetessä. Vähentämisjärjestyksessä tullaan noudattamaan toimipaikkatasoa laajempia alueita.

Suunnitelmia osa-aikaistamisista kritisoitiin

Alueellisissa neuvotteluissa nostettiin esille muun muassa jakelutoimipaikkojen alustavat reittisuunnitelmat: kokoaikaiset työvuorot, osa-aikaiset työvuorot, kulkutavat ja suunnitellut aikaikkunat. Suunnitelmissa on modulaariset reitit, joissa erityisesti esityö elää jatkossa voimakkaasti volyymien mukaan. Suunnittelua jatketaan tällä viikolla alueittain.

Neuvotteluissa nostettiin esille huoli siitä, että suunnitelmissa on huomattavan paljon osa-aikaisia. Näiden osalta esitettiin toive, että osa-aikaistuksia tulisi mahdollisimman vähän. Keskusteluissa nostettiin esille myös osa-aikaistusten mahdollisesti aiheuttama liiketoimintariski ja vaikutus henkilöstön työmotivaatioon. 

Alueellisissa neuvotteluissa keskusteltiin myös työnkierrosta ja esitettiin huoli, että osa-aikaistaminen estäisi työnkierron. Lisäksi toivottiin, että työsuojelua käytettäisiin suunnittelussa asiantuntijana. Myös laatuasiat nostettiin alueellisissa neuvotteluissa esille.

Neuvotteluissa painotettiin, että autoreittien suunnittelussa huomioitaisiin tauotus ja katsottaisiin, missä jakelureiteillä pidetään tauot. Lisäksi toivottiin, että suunnittelussa huomioidaan ruuhka-ajat, työntekijöiden jaksaminen sekä KUORMA-hankkeessa esille nousseet asiat.

- Neuvottelupöydässä olemme tuoneet esille huolemme myös työsuojelun näkökulmasta. Työssä jaksaminen uusien työvuorojen suunnittelussa pitää huomioida. Työ tulee entisestään yksipuolistumaan. Suunnittelun lähtökohtana tuntuu olevan, että on vain pelkkiä jakelutyövuoroja ja esityövuoroja. Neuvottelupöydässä olemme yhtä mieltä siitä, että kun reittisuunnittelua tehdään, niissä tulee huomioida myös taukopaikat, muistuttaa jakelun erityistyösuojeluvaltuutettu Juha Jyrkinen.

Kuopion ja Oulun alueilta esitettiin toive, että Kuopion ja Oulun postikeskukset lisättäisiin sijaispoolin piiriin. Työnantaja totesi, että lajittelussa sijaispoolit eivät ehkä osoittaudu toimiviksi ratkaisuiksi, joten toistaiseksi lajittelu on poolijärjestelyn ulkopuolella.                 

Lisäksi alueellisissa neuvotteluissa keskusteltiin Uusi polku -ohjelmasta, johon on tullut runsaasti hakemuksia. Todettiin, että Uusi polku -ohjelma jatkuu ainakin sopimuskauden loppuun, eli 31.10.2016. Yt-neuvotteluiden kohderyhmässä olevien osalta 21.2.2016 mennessä jätetyt hakemukset otetaan huomioon, kun arvioidaan suunniteltuja vähennyksiä. Tämän jälkeen haku ohjelmaan tapahtuu normaalin prosessin mukaisesti.

Valtakunnallisissa neuvotteluissa keskustellut asiat

Valtakunnallisessa neuvottelussa käytiin läpi edellisen päivän alueellisissa neuvotteluissa esille tulleet asiat. Lisäksi neuvotteluissa keskusteltiin muun muassa suunnitteluperusteista ja suunnittelun etenemisestä. Kerrattiin, että haetaan jakelun aikataulujen laventamista iltapainotteisemmaksi, jakelutyön ja esityön erottamista selkeämmin ja mahdollisimman ennakoitua jakelutyöhön kuluvaa aikaa.

Neuvotteluissa keskusteltiin jakelureittien määristä, kulkutavoista ja jakelun aikaikkunoista. Aikaikkunan osalta todettiin, että muutostarpeeseen vaikuttaa myös asiakkaiden muuttunut ajankäyttö. Suunnitteilla on jakelun palveluaikojen laajentaminen iltaa kohti, jolloin asiakkaat ovat paremmin tavoitettavissa. Tämä mahdollistaa uusien kotipalvelujen rakentamisen.

Myös valtakunnallisissa neuvotteluissa nostettiin esille taukotilojen tarpeellisuus ja KUORMA-hankkeessa esille nousseet asiat, eli postinjakajien ja varhaisjakajien työn kuormitustekijät ja työntekijöiden kuormittuneisuus.

Lisäksi keskusteltiin Uusi polku –ohjelmasta.

Neuvotteluiden eteneminen

Tuotannon perusjakelun päätösneuvottelut käydään tavoiteaikataulun mukaan seuraavina päivinä:

15.3.2016

alueellinen päätösneuvottelu

16.3.2016

valtakunnallinen päätösneuvottelu

 

Lisäksi käydään valtakunnallinen välineuvottelu torstaina 10.3.2016. Alueilla on käyty tai käydään viikoilla 9 ja 10 välineuvotteluja.

Valtakunnallisen päätösneuvottelun jälkeen seuraavana päivänä klo 13 pidetään kaikille yhteinen Skype-info. Tämän jälkeen esimiehet pitävät infoja omille tiimeilleen.

Yt-neuvotteluista tiedotetaan säännöllisesti - päivitä sähköpostiosoitteesi sähköisessä jäsenpalvelussa!

PAU tiedottaa jäseniä jokaisen valtakunnallisen neuvottelun jälkeen liiton omalla yt-tiedotteella.

Alueellisten neuvotteluiden tiedottamisesta vastaavat neuvottelijat ja ammattiosastot.

Tarkista, että sinulla on ajan tasalla oleva sähköpostiosoite PAUn sähköisessä jäsenpalvelussa (www.pau.fi→banneri sivun oikeassa laidassa/sähköinen jäsenpalvelu).

(Jokaisen neuvottelun jälkeen työnantaja julkaisee Pointissa tiedotteen neuvotteluissa tehdyistä päätöksistä neuvottelua seuraavana päivänä puoleen päivään mennessä).

Alueellisissa neuvotteluissa PAUn jäseniä edustaa pääluottamusmies:
Timo Peippo, Kuopio, Keski-, Pohjois- ja Ylä-Savo 70-79, puh. 0400 733 512