Perusjakelun toinen valtakunnallinen yt-neuvottelu käyty

11.2.2016

Toinen Tuotannon perusjakelua koskeva yt-neuvottelu pidettiin keskiviikkona 10.2.2016. Neuvottelussa kuultiin edellisen päivän alueellisissa neuvotteluissa esiin tulleita asioita. Työnantajan tavoitteet niin irtisanomisten, osa-aikaistamisten kuin jakelutyön rakenteellisten muutostenkin osalta ovat rajuja.

- Kyllähän tässä ymmärrys on kovilla, kun katsoo työnantajan suunnitelmia ja niiden vaikutuksia. Työnantaja on unohtamassa työsuhteiden kokoaikaisuuden periaatteen, kun osa-aikaistamistakin ollaan tuomassa näin voimakkaasti perusjakeluun. Pidämme kuitenkin kokoaikaisuuden periaatetta voimakkaasti yllä, Lempinen muistuttaa.

Toinen neuvottelijoita huolestuttava piirre on aikataulu, jolla Posti haluaa muutokset toteuttaa.

- Mitkä ovat alueiden todelliset vaikutusmahdollisuudet päästä suunnitelmiin kiinni, jos aikataulu on näin tiukka, Lempinen ihmettelee.

Neuvotteluiden kohderyhmänä oleva henkilöstö

Neuvotteluiden kohderyhmää täsmennettiin valtakunnallisessa neuvottelussa. Kohderyhmään kuuluu yhteensä 6 555 henkilöä.

Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä ovat Jakelut-yksikön:

- Perusjakelun postityöntekijät (myös perusjakelun kustannuspaikoilla kuljetus- ja lajittelutehtävissä työskentelevät postityöntekijät) 
-  Perusjakelun kustannuspaikoilla työskentelevät yhteistekijät 
- Lisäksi kohderyhmään kuuluminen arvioidaan niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat määräaikaisessa työsuhteessa, mutta joiden työsuhteen katsotaan olevan pysyväisluonteista

Tämän neuvottelukokokonaisuuden ulkopuolelle on rajattu:

- Aluepäälliköt, jakelu- ja kuljetuspäälliköt ja tuotantoesimiehet, ajojärjestelijät
- Jakelun Varhaisjakelu-yksikössä työskentelevät sanomalehdenjakajat sekä yhteistekijät
- Kuljetus- ja terminaalitehtävät, jotka eivät ole perusjakelun kustannuspaikan alaisuudessa

Kohderyhmät alueittain:

....


Järvi-Suomi
Neuvotteluiden kohderyhmään kuuluu 1 061 henkilöä. (valtakunnan pöydässä lisätty 9 henkilöä)
 

Työnantajan arvioimat henkilöstövaikutukset alueittain

Järvi-Suomi
- Alustavan arvion mukaan vakinaisen henkilöstön irtisanomistarve tällä alueella on 75–105 henkilöä.
- Lisäksi voi tulla osa-aikaistamisia alustavan arvion mukaan tällä alueella 35-50 henkilölle.

Vähentämisjärjestys


Mikäli sinulla on alaikäisiä huollettavia ja haluat että tämä otetaan huomioon vähentämisjärjestykseen vaikuttavana tekijänä, ilmoitathan siitä omalle esimiehellesi. Esimiehiä ohjeistetaan asiassa erikseen.

Suunnitellut muutokset

Jakelureittien toiminnallinen ja rakenteellinen muutos

Perusjakelussa työnantaja suunnittelee tehtäväksi jakelureittien ja esityön uudelleenjärjestelyä vastaamaan muuttuneita asiakastarpeita sekä volyymilaskua. Lisäksi toimipaikkojen reittirakennetta ja toimipaikkakohtaista tavoitetyövuoromäärää tarkastellaan huomioiden laskeva työntarve ja tarkoituksenmukainen kulkutapa.

Jakelun aikaikkunaa suunnitellaan lavennettavaksi vastaamaan paremmin asiakastarpeita. Perusjakelussa jakeluosuudet tultaisiin suunnittelemaan nykyistä aikataulua myöhemmäksi, jolloin jatkossa jakelutyö saattaisi olla iltapainotteisempaa.

Jakelutoimipaikkoja suunnitellaan tyypitettävän reittisuunnittelun pohjaksi seuraaviin kategorioihin:

1. Kärry- ja pyörävaltaiset
2. Autovaltaiset
3. Autovaltaisia pienemmät toimipaikat
4. Pohjanmaan varhennettu jakelu
5. Turun Saaristo

Suunnitteluvaiheessa pyritään löytämään optimaalinen jakelureittirakenne eri tyyppikategorioihin. Näitä rakenteita suunnitellaan monistettavan samankaltaisiin jakelutoimipaikkoihin.

Jakelutoimipaikkaverkoston suunnitellut rakennemuutokset

Järvi-Suomi

Jakelutoimipaikkoja suunnitellaan yhdistettävän seuraavien toimipaikkojen osalta:

Jakelupäällikköalue Keski-Suomi; 
- yhdistymishanke Jämsä-Jämsänkoski, Suolahti-Äänekoski ja Vaajakoski-Lievestuore-Toivakka 

Jakelupäällikköalue Pohjois-Savo ja Pieksämäki; 
- Rautalampi -> Suonenjoki, Juankoski -> Kaavi, yhdistymisen loppuun saattaminen

Jakelupäällikköalue Pohjois-Karjala ja Savonlinna; yhdistymishanke Ylämylly-Joensuu

Kirjelaatikoiden ja postilokeroiden määrien tarkastelu ja postilaatikoiden ryhmittely


Kirjelaatikoiden määriä, tyhjennysaikoja ja sijoittelua tullaan tarkastelemaan ja sitä kautta keräilyverkostoa suunnitellaan optimoitavaksi osana jakelureittimuutosta.

Muutoksia suunnitellaan tehtävän kaikilla alueilla.

Uusi polku ja YT

Uusi polku-ohjelma on voimassa työehtosopimuskauden loppuun. Yt-tilanteesta johtuen, hakuajan päättymispäiväksi oli nyt asetettu 21.2.2016, jotta saadaan tietää vapaaehtoisten poislähtijöiden määrä ennen kuin mahdolliset irtisanomiset alkaisivat.

Vaikka Uudessa polussa käytetäänkin työehtosopimuksen mukaisia irtisanomisaikoja, on työnantaja ilmoittanut, että nyt Uuteen polkuun lähtijät voivat päästä lähtemään aikaisintaan 31. maaliskuuta jälkeen. Kaikki vanhat hakemukset, jotka on aikanaan hylätty, on myös nostettu uudelleen käsiteltäväksi, mikäli hakijat ovat edelleen kiinnostuneita lähtemään.

Neuvotteluiden eteneminen


Tuotannon perusjakelun yt-neuvotteluja käydään sekä valtakunnallisina että alueellisina.

Seuraavien neuvotteluiden aikataulut:

​16.2.2016 alueellinen neuvottelu

​17.2.2016 3. valtakunnallinen neuvottelu

​1.3.2016 alueellinen neuvottelu

​2.3.2016 4. valtakunnallinen neuvottelu

​15.3.2016 alueellinen päätösneuvottelu

​16.3.2016 valtakunnallinen päätösneuvottelu

 


Henkilöstö saa tiedot neuvottelujen etenemisestä omalta esimieheltään. Jokaisen neuvottelun jälkeen Pointissa julkaistaan tiedote neuvotteluissa tehdyistä päätöksistä neuvotteluja seuraavana päivänä puoleen päivään mennessä.

Yt-neuvotteluista tiedotetaan säännöllisesti - päivitä sähköpostiosoitteesi sähköisessä jäsenpalvelussa!

PAU tiedottaa jäseniä jokaisen valtakunnallisen neuvottelun jälkeen liiton omalla yt-tiedotteella.

Alueellisten neuvotteluiden tiedottamisesta vastaavat neuvottelijat ja ammattiosastot.

Tarkista, että sinulla on ajan tasalla oleva sähköpostiosoite PAUn sähköisessä jäsenpalvelussa (www.pau.fi→banneri sivun oikeassa laidassa/sähköinen jäsenpalvelu).

(Jokaisen neuvottelun jälkeen työnantaja julkaisee Pointissa tiedotteen neuvotteluissa tehdyistä päätöksistä neuvottelua seuraavana päivänä puoleen päivään mennessä).

Perusjakelun yt-neuvotteluja käydään sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Valtakunnallisissa neuvotteluissa PAUn jäseniä edustavat:

Jarmo Niemi, valtakunnallinen pääluottamusmies, puh. 0400 523 551
Juha Torvinen, valtakunnallinen pääluottamusmies, puh. 0400 689 369
Kari Lempinen, valtakunnallinen pääluottamusmies, 0400 800 657
Juha Jyrkinen, työsuojelun erityisvaltuutettu, 0400 926 742
Piia Willberg, pääluottamusmies, 0400 985 937

Sekä alueellisesti neuvotteluissa PAUn jäseniä edustaa:


Timo Peippo, Kuopio, Keski-, Pohjois- ja Ylä-Savo 70-79, puh. 0400 733 512
 

HUOM! Ylläolevasta oli poistettu muita kuin Järvi-Suomea koskevia lukemia ja suunnitelmia. Tiedote on kokonaisuudessaan luettavissa liitetiedostosta.

Liitteet