70-79 -alueen TSV-vaalit käyty: Kari Kettunen valittiin jatkamaan työsuojeluvaltuutettuna.

8.2.2016

Kari Kettunen valittiin uudelle toimikaudelle 70-79 -postinumeroalueiden varsinaiseksi työsuojeluvaltuutetuksi. 1. varavaltuutettuna jatkaa Tarja Riikonen ja 2. varavaltuutetuksi äänestettiin Timo Suoninen.

Kettusen valinta oli varsin selvä, sillä hänen äänisaalis oli 185 kun seuraavaksi parhaan ehdokkaan, Jani Filanderin oli tyytyminen 29 ääneen. Muista ehdokkaista Keijo Hyttinen sai 18 ja Vesa Pyykkönen 7 ääntä.

Varavaltuutettujen vaalissa Tarja Riikosen jatkaminen 1. varavaltuutettuna varmistui myös selkeästi. Riikonen keräsi 118 ääntä, Timo Suoninen 56, Satu Puustinen 40 ja Keijo Hyttinen 25 ääntä.

Yhteensä ääniä annettiin 246. Hylättyjä ääniä oli 2. Tyhjiä äänestyslippuja oli 3 (2 varsinaisen tsv:n vaalissa ja 1 varavaltuutetun vaalissa).

Kuopion osasto onnittelee Karia ja Tarjaa uudelleen valinnasta sekä Timo Suonista toiseksi korkeimmasta äänisaaliista varavaltuutetun vaalissa, joka takaa 2. varavaltuutetun paikan.