Tiedote: Työehtosopimusneuvotteluihin vauhtia ylityökiellolla 13.11.2015 klo 00.00 alkaen.

12.11.2015

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU päätti 12.11.2015 asettaa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ja Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksia koskevat kaikki työtehtävät ylityökieltoon työehtosopimusneuvotteluiden vauhdittamiseksi. Ylityökielto ei koske OpusCapita Group Oy:tä. Ylityökielto astuu voimaan perjantaina 13.11.2015 klo 00.00. Osa-aikaiset työntekijät voivat tehdä kuitenkin lisätyötä. Ylityökiellon aikana on huomioitava, että kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien työtehtävien hoitamisesta ei saa syntyä ylityötä, vaan ne tulee järjestää tehtäväksi varsinaisella työajalla.

PAUn ja Palvelualojen työnantajaliitto PALTA ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ja Informaatiologistiikka-alan työehtosopimusten voimassaoloaika ja työrauhavelvoite päättyi 31.10.2015. Myös PAUn 2.11. alkaen asettama perehdyttämis- ja koulutuskielto on edelleen voimassa, mikäli työpaikalle tulee SOL Oy:n vuokratyöntekijöitä. Työpaikoilla ei perehdytetä tai kouluteta SOL:n työntekijöitä työtehtäviinsä

Ylityökielto koskettaa seuraavia työehtosopimuksia ja työtehtäviä.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus; palkkaliitteet:

- Palkkaliite N – Toimipaikkatyö

- Palkkaliite C – Suunnittelu-, esimies- ja toimihenkilötehtävät

- Palkkaliite Y – Yritysmyynti

- Palkkaliite D – Sanomalehdenjakelu (viikkoylityökynnys 38 tuntia 15 minuuttia)

- Palkkaliite P – Posti- ja kuljetustyö (koskee perusjakelussa myös toisen reitin urakointia)

- Palkkaliite M – Varastopalvelut

Informaatiologistiikka-alan työehtosopimus:

- Palkkaliite 1 Posti Oy:n ICT-palvelut

 

Postilähetysten turvallisuus on taattava. Niitä ei saa jättää heitteille eikä pilaantumaan (esim. vesi- tai lumisateeseen).

Ylityökielto koskee kaikkien sellaisten töiden tekemistä, jossa henkilö olisi oikeutettu ylityökorvaukseen. Tyypillisimmin tällaisia tilanteita syntyy esim. suurten työmäärien johdosta tai poissaolojen sijaisuuksista.

Pääsääntönä ylityökiellossa on, että tehdään vain omaan työvuoroon kuuluvat tehtävät. Työvuorot ja niiden päivittäiset työajat ilmenevät päivätasolle laaditusta työvuoroluettelosta. Osa-aikaiset työntekijät voivat tehdä lisätyötä. Ylityökiellon aikana ylityöstä kieltäytyminen ei vaadi työntekijältä erikseen ilmoittamista, vaan liiton julistama ylityökielto riittää.

Ylityökielto on laillinen työtaistelutoimenpide, koska kyseessä on järjestön tekemä päätös. Työehtosopimuksen voimassaoloaika ja työrauhavelvoite päättyi 31.10.2015. Yksittäiselle työntekijälle näistä toimenpiteistä ei voi siis aiheutua rangaistuksia (esim. varoitusta) eikä ketään voida pakottaa ylitöihin. Vastuu työtaistelutoimista on Posti - ja logistiikka-alan unioni PAUlla, ei yksittäisellä työntekijällä.

Ylityökielto koskettaa kirjaimellisesti kaikkia työtehtäviä ja kaikkia työntekijöitä. Olennaista on ymmärtää, että ylityökiellolla ajetaan yhteistä etua ja tavoitteita. Kaikkien työntekijöiden täytyy noudattaa ylityökieltoa oman ja yhteisen edun vuoksi. Ylityökielto mainituissa työtehtävissä on voimassa toistaiseksi ja se koskee myös PAUhun kuulumattomia työntekijöitä.

Kaikkien työntekijöiden järjestäytyminen liiton jäseneksi on erittäin tärkeää. Liittyminen tapahtuu kätevimmin luottamusmiehen tai liiton verkkosivujen kautta www.pau.fi

MIKÄLI TYÖNANTAJA RYHTYY MURTAMAAN YLITYÖKIELTOA, TULEE SIITÄ ILMOITTAA MAHDOLLISIMMAN PIAN PÄÄLUOTTAMUSMIEHELLE!

 

TYÖTAISTELUTOIMIEN PERUSTELUT:

 

Postilta törkeä leikkauslista

Valtionyhtiö Posti tavoittelee tes-neuvotteluissa satojen eurojen leikkausta matalapalkkaisten työntekijöiden kuukausiansioihin ja epäinhimillisiä työvuoroja sekä muutosturvasopimuksen poistamista. Postin tarkoitus on jatkossa hoitaa vain minimiresurssi omalla vakituisella henkilöstöllä ja korvata muu työvoima vuokratyövoimalla. Postin leikkauslista työntekijöiden työehtoihin on luettavissa PAUn verkkosivuilla osoitteessa www.pau.fi > näin Posti leikkaisi työntekijältä.

Murtaako valtio-omistaja perustuslaillista lakko-oikeutta

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU kysyy, hyväksyykö valtio omistajana henkilöstöpolitiikan, jolla murretaan työntekijöiden perustuslaillista lakko-oikeutta.

Posti on rekrytoinut SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n kautta vuokratyövoimaa, jonka tarkoituksena on laillisten työtaistelutoimien murtaminen. SOL on Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) jäsen, jonka sääntöjen mukaan henkilöstöpalveluyritykset eivät vuokraa alan kansainvälisen käytännön mukaan laillisen työtaistelun kohteena olevaan yritykseen työntekijöitä.

 

Lisätietoja:

Seppo Kinnunen Juha Pöyry Jussi Saariketo

järjestöpäällikkö tiedottaja työehtoasiantuntija

puh: 0400 706 502 puh: 040 356 0567 puh: 044 268 5110

seppo.kinnunen@pau.fi juha.poyry@pau.fi jussi.saariketo@pau.fi