Haittakorvauksia saa taas vaihtaa vapaaksi!

5.10.2015

Työnantajan (Postin) yksipuolisesti aiemmin julkaisema ilmoitus, jonka mukaan haittalisiä ei saisi vaihtaa joustovapaaksi, on kumottu.

PAU teki asiasta työnantajalle ja työnantajaliitto PALTA:lle "valvontakirjeen", jossa ilmoituksen kumoamista vaadittiin työehtosopimukseen viitaten. Voimassaoleva TES ei anna työnantajalle yksipuolista mahdollisuutta tämänlaiseen ohjeistukseen.

Näin ollen kaikki haittatyölisät (ylityöt, jakelun tilapäiset urakoinnit jne.) SAA VAIHTAA VAPAAKSI vanhoilla säännöillä, eli työntekijän on tehtävä esimiehen kanssa suunnitelma joustovapaiden pitämisestä ja sitä tulee noudattaa.

Mikäli asian tiimoilta ilmenee ongelmia, ota yhteyttä edunvalvojiisi!