Kysymyksiä ja vastauksia liittyen perjantain 18.9 mielenilmaukseen.

15.9.2015

Miksi PAU osallistuu mielenilmauksen?

Maan hallitus haluaa heikentää pysyvästi pakottavalla lainsäädännöllä työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtoja. Sairauslomat muutetaan osin palkattomiksi, vuosilomia lyhennetään 30 päivään, arkipyhiä (helatorstai ja loppiainen) muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi sekä ylityö– ja sunnuntaikorvauksia leikataan. Leikkauksiakin pahempi toimenpide on, että hallitus rajoittaa työntekijöiden sopimusoikeutta merkittävästi. Mikäli hallituksen päätökset toteutuvat, tarkoittaa se todennäköisesti loppua työehtosopimusten yleissitovuudelle.

Onko työnseisaus laillinen?

Työnseisaus on poliittinen mielenilmaus ja se on laillinen. Kaikilla työntekijöillä ja toimihenkilöillä on siihen oikeus osallistua. Työnseisauksen kesto on 18.9.2015 klo 6.00 – 18.00.

Tarvitseeko työntekijän tai toimihenkilön ilmoittaa työnantajalle, onko perjantaina mielenilmauksen johdosta poissa töistä?

Posti ja OpusCapita ovat pyytäneet työntekijöitä ilmoittamaan, mikäli he ovat poissa töistä perjantaina 18.9.2015 järjestettävän mielenilmauksen johdosta. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on ilmoittanut Postille ja OpusCapitalle jäsenistönsä osallistumisesta mielenilmaukseen ja sen vaikutuksista työssäoloon. Jäsenillä ei ole siten velvollisuutta vielä erikseen ilmoittaa työnantajalleen, miten mielenilmaus vaikuttaa heidän työskentelyyn. Asiasta on ilmoitettu kootusti molemmille työnantajille.

Mitä työtehtäviä on rajattu työnseisauksen ulkopuolelle?

Kaikki kansalaisten turvallisuuteen ja terveyteen kuuluvat työt on rajattu työnseisauksen ulkopuolelle. Näitä ovat muun muassa ruokakuljetukset, laboratorionäytteet ja verilähetykset. Työnseisauksen vuoksi asiakkaiden posteja ei jätetä myöskään lastauslaitureille työnseisauksen ajaksi. Jos tiedetään, että laboratorionäytteitä toimitetaan kirjelaatikoihin esimerkiksi lääkäriasemien viereen, ne tyhjätään. Työseisauksen aikana hoidetaan myös ylioppilaskirjoituksiin kuuluvat lähetykset. Näiden rajausten osalta paikallisesti käytännöistä sopii alueellinen pääluottamusmies.

Olen Postin myymälässä töissä ja työvuoroni päättyy perjantaina klo 20.00. Mieheni työskentelee postikeskuksessa ja hänen työvuoronsa alkaa perjantaiaamuna 04.00. Pitääkö meidän tulla kahdeksi tunniksi töihin, kun julkinen liikenne ei toimi?

PAU on tehnyt seuraavan ilmoituksen poliittisen mielenilmauksen/ työnseisauksen aikarajoista työnantajaliittoon ja valtakunnansovittelijalle: ”Työnseisauksen kesto on 18.9.2015 klo 6.00 – 18.00. Työnseisauksen aikarajojen ulkopuolella voi olla poissa työvuorosta, jos se on tarpeen mielenilmaukseen osallistumisen vuoksi tai työvuoroon osallistuminen ei onnistu julkisen liikenteen seisokista johtuen”.

Kun toimii PAUn ilmoituksen mukaan, ei kenellekään voi tulla työnantajan toimesta seurauksia. Liiton ilmoittamasta työnseisauksesta kantaa vastuun vain liitto ja seuraukset voivat kohdistua vain liittoon.

Maksetaanko työnseisauksen ajalta palkkaa?

Ei makseta. Työnantaja pidättää palkanmaksun työnseisauksen ajalta. Kun työntekijä on sairastunut ennen työnseisauksen alkamista, hänelle on maksettava sairausajan palkkaa myös siltä ajalta ao. työehtosopimuksen mukaisesti. Työnseisauksen alkaminen ei keskeytä myöskään työntekijän jo aloittamaa vuosilomaa.

Voiko perjantain vaihtaa palkalliseksi joustovapaaksi?

Tämä on jokaisen omassa harkinnassa. Mitään estettä sille ei ole.

Maksaako liitto lakkoavustusta?

Lakkoavustusta ei makseta. Sama käytäntö on kaikilla mielenilmaukseen osallistuvilla ammattiliitoilla.

Kuinka pääsen perjantain mielenosoitukseen, kun julkinen liikenne ei toimi?

PAU ei järjestä omia kuljetuksia, mutta mahdollisista osastojen kuljetuksista voi tiedustella osaston toimihenkilöiltä. SAK järjestää joka tapauksessa mielenilmaukseen osallistuville alueellisia kuljetuksia, joista saat lisätietoja mielenilmauksen tapahtumasivulta:

https://www.facebook.com/STOP-Palkansaajien-mielenosoitus-189-153500058326222/timeline/

On kuitenkin tärkeää, että mahdollisimman moni työntekijä pääsee paikalle. Mahdollisuuksista kimppakyyteihin kannattaa keskustella esimerkiksi autolla kulkevien työkavereiden kanssa.

Mistä saan lisätietoja?

Lisätietoja saat PAUn verkkosivuilta www.pau.fi, pääluottamusmiehiltä tai seuraavilta henkilöiltä:

Seppo Kinnunen, järjestöpäällikkö, 0400 706 502, seppo.kinnunen@pau.fi,

Juha Pöyry, tiedottaja, 040 356 0567, juha.poyry@pau.fi 

Jussi Saariketo, työehtoasiantuntija, 044 268 5110, jussi.saariketo@pau.fi.