INFOA: Vuosilomien ja joustovapaiden pitämisestä.

25.8.2015

Pääluottamusmiehiltä saatujen viestien mukaan työnantaja on tiukentanut ohjeistuksiaan sekä vuosilomien että joustovapaiden pitämisten osalta. Tässä tiedotteessa kerrotaan tärkeimmät oikeudet ja velvollisuudet, jotka työntekijällä on. Mikäli työnantaja hankaloittaa esim. joustovapaiden pitämisen mahdollisuuksia, voi niiden osalta jokainen itse päättää, haluaako vaihtaa rahakorvauksia vapaaksi.

Vuosiloman pitäminen

Lomakausi on 2.5.–30.9. välinen aika, jolloin on annettava 24 lomapäivää (ns. pitkälomalainen 36 päivää). Loput lomapäivät annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä aikana lomakauden jälkeen ennen seuraavan vuoden lomakauden alkua talvilomana. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia asiasta myös toisin.

Joustovapaan kertyminen

A) Työntekijä ja työnantaja voivat sopia vaihdettavaksi joustovapaaksi: lisä- ja ylityö, iltatyölisä, lauantaikorvaus, sunnuntai- ja aattopäivälisä, postinjakelu tilapäinen urakointi, lomaraha ja vuosilomalain mukainen säästövapaa, tai muu vapaa.

B) Työntekijällä on oikeus vaihtaa joustovapaaksi: yötyölisä ja D-palkkaliitteen yökorotus.

C) Vuosityöajan lyhennyksen pitämisestä on tullut sopia 30.3.2015 mennessä vuosityöajan lyhennys (koskee 38 t 15 min viikkotyöaikaa). Jos ajankohdasta ei ole sovittu, työnantaja määrää pitämisajankohdan ja se tulisi sijoittaa vuosiloman yhteyteen.

 

Kohdan A) ja B) joustovapaakertymää voidaan kasvattaa 153 tuntiin, jos sovitaan kutakin 38 t 15 min jaksoa kirjallinen yksityiskohtainen joustovapaan pitämisen ajankohdasta. Paikallisesti voidaan sopia (ta/lm), että kertymä on yli 153 t, tällöin on sovittava kirjallinen yksityiskohtainen joustovapaan pitämisen ajankohdasta.

Joustovapaan pitäminen

Vapaan pitäminen on sovittava kirjallisesti, ellei siitä ole aiemmin tehty yksityiskohtaista ohjelmaa. Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä joustovapaan pitämistä esim. vuoden 2015 loppuun mennessä.

Työnantajalla on oikeus muuttaa kirjallisesti sovittua ajankohtaa vain painavasta syystä.

Joustovapaasaldon maksaminen rahana

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia lomarahan/säästövapaan mukaan kertyneen joustovapaan tai osan maksettavaksi rahana. Työntekijällä on oikeus vaatia em. kohdan A) ja B) joustovapaakertymää (pl. lomaraha- ja säästövapaa) kertyneen joustovapaan tai osan korvaamista rahalla. Työnantajalla on oikeus maksaa joustovapaan kertymä tai siitä osa, rahakorvauksena, jos työntekijä ei noudata tehtyä kirjallista ohjelmaa tai sopimusta.

Lisätietoa lomista ja joustovapaista saat omalta pääluottamusmieheltäsi!