INFOA: Ansioturvan lisäpäivät eli ns. työttömyysputki

18.8.2015

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös 500 päivän (1v 11 kk) enimmäisajan jälkeen niin sanottuina lisäpäivinä seuraavissa tilanteissa:

Lisäpäivät vuosina 1950–1954 syntyneille

Vuonna 1950–1954 syntynyt jäsen on voinut päästä lisäpäiville, jos hän on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä. Lisäksi hänen on täytynyt olla eläkevakuutetussa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Lisäpäivät vuosina 1955–1956 syntyneille

Jos vuonna 1955–1956 syntynyt jäsen täyttää 60 vuotta (”putken” alaikäraja työsuhteen päättyessä 58 v 1 kk) ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

*Esimerkki:

- 1955 tai 1956 syntynyt henkilö, jolla on yli 12 vuotta palvelusta, irtisanotaan 1.9.2015:

6 kk irtisanomisaika + 6 kk muutosturva, ansiosidonnaisen päivärahan maksatus alkaa 1.9.2016 ja 500 päivän enimmäisaika täyttyy 1.8.2018. Koska esimerkkihenkilö on täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä, niin ansiosidonnaista päivärahaa voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta.

 

Lisäpäivät vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneille

Jos vuonna 1957 tai sen jälkeen syntynyt henkilö täyttää 61 vuotta (”putken” alaikäraja työsuhteen päättyessä 59 v 1 kk) ennen kuin hänen 500 ansiosidonnaisen päivän enimmäisaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

*Esimerkki:

- 1.9.1957 syntynyt henkilö yli 12 vuotta palvelusta, joka irtisanotaan 1.9.2015: 6 kk irtisanomisaika + 6 kk muutosturva, ansiosidonnaisen päivärahan maksatus alkaa 1.9.2016. Ansiosidonnaista maksetaan 500 pv (1 v 11 kk) 1.8.2018 asti. Hakijalla ei ole oikeutta lisäpäiviin, koska hän ei ole ehtinyt täyttää 61 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä. Täyttää 61 vuotta 1.9.2018 eli kuukauden ”liian myöhään”.

Miten lisäpäiväjärjestelmä (ns. putki) toimii?

Ikääntyvä työtön voi saada päivärahakauteen lisäpäiviä, jos hän on täyttänyt lisäpäivien ikärajan ennen 500 päivän enimmäiskeston täyttymistä. ”Putki” = normaali 500 päivän päivärahakausi + lisäpäivät.

IKÄRAJATLisäpäivät"Putken" alaikäraja
1950-1954 syntyneet 59 vuotta 57 v 1 kk
1955-1956 syntyneet 60 vuotta 58 v 1 kk
1957- syntyneet 61 vuotta 59 v 1 kk

 

Vanhuuseläkeiän alaraja on 63 vuotta. Halutessaan työntekijä voi jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62 vuoden iässä. Lisäpäivät loppuvat viimeistään 65-vuotiaana.

Jos olet ollut pitkään työttömänä ja saanut työttömyyspäivärahaa työttömyyskassasta ns. lisäpäiviltä, voit saada vanhuuseläkettä 62 vuoden iässä, jos olet syntynyt vuonna 1957 tai sitä ennen.

Lähde: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö, www.tyj.fi, www.sak.fi