Kuopiossa aloitetaan jakelussa pilottikokeilu.

18.3.2015

Kahdessa Kuopion perusjakelun toimipaikassa (Puijonlaakso ja Matkus) aloitetaan Platon-nimiseksi ristitty jakelupilotointi, jossa seurataan eri tavoin suoritettavia esityö- ja jakelumalleja.

Työnantajan tavoitteet pilotissa on saada tutkimustietoa prosessimuutoksen vaikutuksista jakeluun ja sen esityöhön. Pilotissa kiinnitetään huomiota työssä jaksamiseen, työergonomiaan, työvälinekehitykseen, ajankäyttöön, aikaikkunoihin niin sisällä kuin ulkona tehtävässä työssä sekä laatuun.

Jakelun osuutta pilotoidaan Kuopion postikeskuksen saapuvan lajittelun alueella:

70200 KUOPIO

*Pilotissa mukana postinumerot: 70200, 70240, 70260, 70280

*Pilotin ulkopuolella postinumerot: 70340

70800 KUOPIO

*Pilotissa mukana postinumerot: 70780, 70800, 71480, 71490, 71520, 71570, 71610, 71650

*Pilotin ulkopuolella postinumerot: 70820, 70840, 70870, 70871

 

Pilotti toteutetaan kahdessa vaiheessa:

*Pilotti 1: 7.4.2015 – 3.5.2015

*Pilotti 2: 4.5.2015 – 16.8.2015

 

PUIJONLAAKSON JAKELU:

 

Pilotti 1 (7.4.2015 – 3.5.2015):

*Jakelujärjestykseen lajitellut pienet kirjeet yhdistetään esityössä muun osoitteellisen kanssa työvuoroilla joissa on käytössä Syli ZIP (esityömenetelmä muuttuu pilotin alkuun mennessä)

*Osoitteeton (silloin kun jakelupäivänä on vain yksi kotisuora nippu tai yksi kotisuora premium) jaetaan omasta kimpustaan ilman yhdistämistä osoitteellisen postin kanssa -> jakelu kahdesta kimpusta

Postinumerot 70240 KUOPIO, 70260 KUOPIO, 70280 KUOPIO

*Jakelujärjestykseen lajitellut pienet kirjeet jaetaan omasta kimpustaan

*Osoitteeton yhdistetään toimipaikan esityössä muun osoitteellisen postin joukkoon -> jakelu kahdesta kimpusta

Pilotti 2 (4.5.2015 – 16.8.2015)

70200 KUOPIO: ei muutosta vaiheeseen 1, -> jakelu kahdesta kimpusta70240, 70260 ja 70280 KUOPIO: myös osoitteeton aletaan jakaa omasta kimpustaan -> jakelu kolmesta kimpusta

 

MATKUKSEN JAKELU:

Pilotti 1 (7.4.2015 – 3.5.2015)

*Jakelujärjestykseen lajitellut pienet kirjeet jaetaan omasta kimpustaan

*Osoitteeton yhdistetään toimipaikan esityössä muun osoitteellisen postin joukkoon -> jakelu kahdesta kimpusta

Pilotti 2 (4.5.2015 – 16.8.2015)

*Jakelujärjestykseen lajitellut pienet kirjeet jaetaan omasta kimpustaan

Osoitteeton (silloin kun jakelupäivänä on vain yksi kotisuora tai kotisuora premium) jaetaan omasta kimpustaan ilman yhdistämistä osoitteellisen postin kanssa -> jakelu kolmesta kimpusta

 

Työnantajan on tarkoitus teettää pilottiin osallistuville työntekijöille kyselytutkimus, jossa käsitellään alussa mainittuja asioita. Myös muunlaista (esim. paikan päällä havainnointia, asiakaspalauteseurantaa jne.) on tarkoitus käyttää apuna.