Fysikaaliseen hoitoon voi hakeutua heti lähetteen saatuaan!

10.3.2015

Työterveyslääkäreiltä lähetteen saatuaan työntekijä voi varata fysikaalisen hoidon sovitusta fysikaalisesta hoitolaitoksesta välittömästi, vaikka samalle päivälle!

Työantaja oikaisee väärän tulkinnan

PAUn, PALTAN ja Postin ja välisessä neuvottelussa on 9.3.2015 sovittu, että Posti oikaisee palveluntuottajalle syntyneen väärän tulkinnan välittömästi. Ennen fysikaalisen hoidon aloittamista ei tarvita erillistä käyntiä Mehiläisen työfysioterapeutilla.

Fysikaaliseen hoitoon lääkärin lähetteellä

PAUn sopimassa työehtosopimuksessa Postissa ja Opus Capitassa työnantajan järjestämään sairaanhoitoon kuuluu fysikaalinen hoito ja omt-fysioterapia sekä työterveyslääkärin tai tyhy-yksikön osoittaman muun yleislääkärin määräämä fysikaalinen hoito. Lisäksi korvataan erikoislääkärin määräämä muu fysikaalinen hoito edellyttäen, että hoitoa vaativa sairaus on kuulunut hoidon määränneen erikoislääkärin erikoisalaan.

Mehiläisen työfysioterapeutilla käyntiäkin tarvitaan

Toimintamalli, jossa työntekijä ohjataan fysioterapiahoidon lisäksi työfysioterapeutille, on Mehiläisen ja Postin yhdessä kehittämä. Tässä yhteydessä on sairaanhoitosopimusta tulkittu väärin tavalla, joka edellyttäisi ennen varsinaiseen fysikaaliseen hoitolaitokseen ajanvarausta käymään Mehiläisen työfysioterapeutilla. Tätä ennalta käyntiä sairaanhoitosopimus ei tunne. Mehiläisen työfysioterapeutilla käynti on ok, mutta se voidaan ajoittaa myös fysikaalisen hoidon ajalle.

Nyt väärästä tulkinnasta johtuen fysikaaliseen hoitoon pääsy on pitkittynyt ja aiheuttanut pitkittyneitä sairauslomia ja kuluja työnantajalle. Työntekijöille se on aiheuttanut turhaa kipua ja inhimillistä kärsimystä.

Mikäli et pääse lääkärin lähetteellä fysikaaliseen hoitoon sopimuksen mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä omaan työsuojeluvaltuutettuun asian oikaisemiseksi.

Mehiläisen työfysioterapeutin rooliin kuuluu tarkistaa, onko vaivalla mahdollisesti yhteys työhön. Tarvittaessa työfysioterapeutin tulisi käydä työpaikalla työolosuhteiden muokkaustarpeiden arvioimiseksi ja työntekijän ohjaamiseksi ergonomisesti oikeisiin työtapoihin. Lisäksi työfysioterapeutti ohjaa työntekijää pitämään huolta fyysisestä kunnostaan ja toimintakyvystään ja tukee työntekijän omaehtoista harjoittelua.

 

Mika Roos/PAU