Nyt on aika sopia vuosityöajan lyhennyksen pitämisestä

26.2.2015

Vuosityöajan lyhennyksen piiriin kuuluvilla työntekijöillä on helmikuun 2015 palkka-laskelmassa näkyvissä vuodelta 2014 kertynyt vuosityöajan lyhennyksen tuntimäärä.

Vuosityöajan lyhennyksen piiriin kuuluu kokoaikainen ja osa-aikainen työntekijä, joka työskentelee 38 tunnin 15 minuutin viikkotyöaikamuodon piirissä, ja joka ei ole ns. pitkän vuosiloman (45 pv) piirissä. Vuosityöajan lyhennyksen suuruus on 2,25 % vuonna 2014 tehdystä säännöllisen työajan (ei ylitöitä) tuntimäärästä. Osa-aikaisten osalta työaikaan lasketaan tehdyt lisätyöt. Vuosityöajan laskentaan ei lueta mukaan poissaoloja kuten vuosi- ja sairaslomia tai pidettyjä joustovapaita.  

Jos kertymän määrästä on epäselvyyttä, pääluottamusmies voi auttaa vuosityöajan lyhennyksen määrän laskemisessa. 

Jos työntekijän vuosiloma on sopimuksen tai muun järjestelyn kautta (mahdollista liikkeenluovutustilanteissa) pidempi kuin 36 päivää, joustovapaasaldoon siirrettävää tuntimäärää pienennetään sillä tuntimäärällä, jolla vuosiloma ylittää 36 päivää. 

Vuosityöajan lyhennyksen antaminen joustovapaana 

Joustovapaa vuoden 2014 vuosityöajan lyhennyksen perusteella on annettava ja vapaana pidettävä vuoden 2015 aikana. Vapaan ajankohdasta on sovittava 30.3. mennessä. Jos ajankohdasta ei sovita, niin työnantaja määrää vapaan ajankohdan. Vapaa on tällöin, jos se on mahdollista, sijoitettava työntekijän vuosiloman yhteyteen. Jos vapaan pitämisen ajankohdasta sovitaan yksityiskohtainen ohjelma, vapaa voidaan antaa myös muulloin kuin kertymävuotta seuraavan kalenterivuoden aikana. 

Milloin vuosityöajan lyhennys alkaa kertyä 

Lyhennyksen karttuminen alkaa sitä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana työntekijän työsuhde saman työnantajan palveluksessa on kolmen edellisen vuoden aikana jatkunut yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään kahden vuoden pituisen ajan.

Uusilla toimihenkilöillä, jotka ovat 37,30 viikkotyöajassa, on mahdollisuus siirtyä 38,15 viikkotyöaikaan ja siten vuosityöajan lyhennyksen piiriin ilmoittamalla siitä työnantajalle 31.10 mennessä. Vuosityöajan lyhennys alkaa tällöin kertyä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Edellytyksenä on edellisessä kappaleessa todettu kahden vuoden työsuhde.

Sanomalehtien varhaisjakelutyötä tekevät 

Sanomalehtien varhaisjakelutyötä tekevän vähintään 55 – vuotiaan työntekijän säännöllisen työajan tuntimäärästä siirretään joustovapaasaldoon 3,09 prosenttia ja vähintään 60 –vuotiaan 3,53 prosenttia. Lyhennystä korotetaan sitä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana työntekijä täyttää sanotun iän. 

Esko Hietaniemi
liittosihteeri