Mainosjakajalle palkkasaatavia lähes 24 000 euroa.

15.1.2015

Suora Lähetys Oy velvoitettiin maksamaan mainosjakajalle palkkasaatavia viivästyskorkoineen lähes 24 000 euroa. Pohjois-Savon käräjäoikeus antoi tuomion työntekijän palkkasaatavia koskevassa asiassa uudenvuodenaattona. Suora Lähetys ilmoitti tyytymättömyytensä käräjäoikeuden päätökseen.

Suora Lähetys Oy oli jättänyt maksamatta huomattavan määrän mainosjakajan palkkasaatavia. Palkkasaatavat perustuivat vuosina 2008—2009 tehtyihin töihin. Saatavien jäätyä vaatimuksista huolimatta maksamatta, palkkariita saatettiin kanteella käräjäoikeuden tutkittavaksi. Haastehakemuksessa vaadittujen saatavien kokonaismäärä oli yli 40 000 euroa.

Asiassa oli erimielisyyttä siitä, oliko työnantaja velvollinen noudattamaan palkkauksessa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta. Työnantajan näkemyksen mukaan mainosjakajalle ei olisi tarvinnut maksaa Posti-ja logistiikka-alan PAU:n neuvotteleman työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että työnantaja oli velvollinen noudattamaan PAU:n yleissitovaa työehtosopimusta, minkä vuoksi työnantaja oli velvollinen suorittamaan mainosjakajan palkkasaatavat.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi osan palkkasaatavista vanhentuneiksi. Työntekijä ja hänen isänsä olivat keskustelleet työnantajan kanssa palkkavaatimuksista ja vieneet yhtiön kirjanpitäjälle myös laskelmia maksamatta jääneistä palkoista. Koska vaatimusten esittämisestä tai laskelmien toimittamisesta ei ollut kuitenkaan kirjallista todistetta, joka osoittaisi työnantajan saaneen vaatimuksen tiedoksi, käräjäoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että saatavien vanhentuminen olisi katkaistu.

PAU muistuttaakin jäseniään ja luottamusmiehiä näytön ja todisteiden tärkeydestä. Työntekijän kannattaa aina pyrkiä siihen, että hän pystyy tarvittaessa todistamaan sen, että maksamattomia palkkasaatavia on vaadittu ajoissa.

Iikka Avela
lakimies

 

Kommentti: Tässä jälleen yksi konkreettinen syy kuulua liittoon.