TES-satoa: "SELKEYTTÄ SAIRAANHOITOPALVELUIHIN"

11.11.2014

Työehtosopimuskierroksen yhteydessä sovittiin, että Itella oikaisee palveluntuottajille antamansa väärät tulkinnat. Tässä on oikeat tulkinnat:

Fysikaalinen hoito rajoituksetta

Fysikaalisen hoidon määrää ei ole rajoitettu. Lähetteen fysikaalisen hoitoon voi saada aina työterveyslääkärin todetessa hoidon tarpeelliseksi. Lähete on voimassa kolme kuukautta. Uuden lähetteen saa myös kolmen kuukauden aikana.

Oikeus käyttää Mehiläisen palveluja työ- ja lomamatkoilla

Kaikilla sairaanhoitopalveluihin oikeutetuilla on oikeus käyttää sairaanhoitopalveluja myös loma- ja työmatkojen aikana. Työ- ja lomamatkalla työntekijä voi kääntyä äkillisissä sairaustapauksis-sa aina Mehiläisen puoleen, vaikka hän normaalisti käyttää jotain muuta terveyspalvelun tuottajaa.

Psykologin konsultaatiot

Täsmennettiin oikeutta psykologin konsultaatioihin. Ne hyväksytään pääsääntöisesti 1-5 käynniltä psykiatrin tai työterveyslääkärin määräämänä. Ennaltaehkäisevänä toimintana, ei sairaanhoitona, toteutettavien työterveyspsykologin neuvonta- ja ohjauskäyntien määrä on 1-3 käyntiä.

Itellan ohjeiden valmistuttua, tulee uutena käyttöön Tilapäinen työ

Itellan ilmoitettua halunsa ottaa käyttöön tilapäinen työ, sovittiin työehtopohjaiset tilapäisen työn pelisäännöt.

Työntekijä ei ole sairauden tai tapaturman vuoksi täysin työkyvytön. Tällöin hänelle saattaa olla mahdollista osoittaa jotakin muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Tilapäinen työ perustuu aina vapaehtoisuuteen ja sen pitää olla tarkoituksenmukaista ja työn tulee olla työsopimuksen mukaista tai siihen rinnastettavaa työtä. Työntekijä voi myös työskennellä väliaikaisesti erikseen sovitussa muussa tehtävässä tai saada koulutusta.

Työntekijän työkyvyttömyyttä koskevassa työterveyslääkärin antamassa lääkärintodistuksessa on kuvattava ne mahdolliset rajoitukset, jotka sairaus tai vamma työn tekemiselle aiheuttavat.

Ennen järjestelmän käyttöön ottamista valmistellaan Itellan sisällä, yhteistyössä henkilöstön kanssa, näiden säännösten mukaiset täsmentävät ohjeet. Ennen ohjeiden valmistumista tilapäinen työ ei ole käytössä.

 

Mika Roos