Kuopion postikeskuksen YT- neuvottelut menossa

27.8.2014


Itellan palvelutuotannon lajittelutoimintoja koskevat paikkakuntakohtaiset yt-neuvottelut Helsingin, Tampereen, Kuopion, Oulun, Turun, Jyväskylän ja Seinäjoen postikeskuksissa sekä Vantaan Ulkomaanposti-yksikössä käynnistyivät 11.8.2014 ja ovat siis parhaillaan menossa. Neuvottelut on suunniteltu loppumaan 22.9.2014.

Kuopion osalta vähennystarpeen ilmoitettiin hoituvan määräaikaisten työsopimusten katkeamisten myötä, muuta vähennystarvetta ei todettu olevan toistaiseksi sopimuksella (142 kpl) oleviin. Uutinen on jäänyt pahasti muiden samanaikaisten yt-neuvotteluiden jalkoihin ja mm. Savon Sanomat on lähes täysin ohittanut asian. Seinäjoen, Jyväskylän ja Tampereen mielenilmaukset (ulosmarssit) ovat päässeet pikku-uutisiin.
 

Työtä suunnitellaan siirrettäväksi Helsinkiin

Työtä kuitenkin suunnitellaan siirrettäväksi Kuopiosta Helsingin postikeskuksen tehtäväksi Kuopion hinnoittelupalvelun lopettamisella ja työn siirtämisellä Helsingin postikeskukseen, maxi-kirjeiden ja epämuotoisten lähetysten sekä kimppulähetysten lajittelulla Helsingin postikeskuksessa lähtevässä suunnassa Kuopioon toimipaikkatasolle, siten että ne ohittavat Kuopion postikeskuksen saapuvan lajittelun.

Näillä suunnitelluilla muutoksilla tulee olemaan vaikutuksia em. menetetyn työn vuoksi työvuororakenteisiin ja työvuorojen määriin. Jatkossa kokoaikaiset työvuorot tulevat olemaan vaikeampia rakentaa kuin nykytilanteessa: painetta kaksiosaisiin työvuoroihin ja / tai kokoaikaisten työvuorojen osa-aikaistamiseksi tulee. Postikeskuksessa on osatyökykyisiä työntekijöitä ja osalle heistä on saatu työnkevennyksiä hinnoittelupalvelussa, mikä on postikeskuksen keveintä työtä. Tämän osaston lakkautuessa tulee olemaan hankalaa sijoittaa heitä työvuoroihin. Näillä muutoksilla tulee olemaan jaksamista ja työhyvinvointia oleellisesti heikentävä vaikutus. Postikeskustyö on pääsääntöisesti kolmivuorotyötä, johon suunnitellut vähennykset iskevät pahasti.
 

Postia
ajelutetaan edestakaisin – Itella Green?

Nykyinen toiminta on sekä Kuopion postikeskuksen, että ympärillä olevan jakelun kannalta hyvälaatuista ja tehokasta. Tämä on toiminut alueella hyvin. Onko em. tehtävien siirtäminen Helsingin työksi järkevää aluepolitiikkaa? Suuret investoinnit on tehty muutamia vuosia sitten Kuopioon ja nyt sitten tätä käytettäisiin vajaateholla, vaikka täällä on edelleen kaikki mahdollisuudet tehdä sama työ omalla alueella. Kaikki edellä mainittu sotii Itella Green – ajattelua vastaan. Postia ajelutetaan edestakaisin hinnoittelupalvelutavaran kohdalla eli paikallisten yritysten postit hinnoitellaan ja lajitellaan Helsingissä, mutta suurin osa niistä palautuu takaisin alueelle (omalta alueelta omalle alueelle postia on karkeasti arvioiden 50 % – 60 % postista ).

Jo nyt tällaista tapahtuu Kuopion postikeskuksen alueella, mutta pienemmässä mittakaavassa kuin suunnitellun muutoksen jälkeen jolloin matkat lähetysten edestakaisin kuljettamisella Kuopion osalta menevät jopa yli tuhannen kilometrin, Oulun osalta kasvavat jopa 2500 km:iin. Ajassa lähetysten kulkemista rekan kyydissä Kuopion osalta 12- 13 h, Oulun osalta tavara siirtyy Helsinkiin rekalla ja takaisin Oulun alueelle palautuva kirjetavara lentäen. Tämä ei myöskään pienennä hiilijalanjälkeä, Itella Green?

 

Vaikutuksia
työvuorokiertoihin

Suunnitelluilla muutoksilla tehdään karhunpalvelus Kuopion postikeskukselle toiminnallisuuden kannalta. Toiminta on muovautunut nykyiselleen vuosien ajan mukautuen kirje-, paketti- ja lehtivolyymeihin. Ottamalla osanen pois toiminnasta huononnetaan työvuorokierrot lisääntyvien kaksiosaisten ja osa-aikaisten vuorojen suhteen. Henkilöstötyytyväisyys ja työhyvinvointi? Jaksaminen? Sairaslomaprosentti?
 

Vaikutuksia jakeluun?

Keskittämisellä aiheutetaan alueen jakelulle ongelmia Helsingin todennäköisesti joutuessa karkeuttamaan lajittelutoimintaansa toimipaikkatasolle nykyisen Kuopion postikeskuksen tarkemman lajittelun sijaan.  Tällä aiheutetaan monesti ahtaissa työtiloissa hankaluuksia työskennellä, mikä näkyy työajan lisääntymisellä esitöissä. Kasvanut rullakkomäärä, mikä tulee siitä, että samaa maxikirjettä ja kimpputavaraa tulee jatkossa Helsingin lajittelemana omissa yksiköissään ja Kuopion lajittelemana omissa yksiköissään eli rullakoissa, aiheuttaa jakelussa entistä enemmän turhaa järjestelytyötä. Saavutettu hyöty (?) postikeskusverkostossa menetetään moninkertaisesti jakelussa. Jakelun esityö kasvaa ja työn tekeminen hankaloituu. Mahtuuko lisääntynyt rullakkomäärä edes nykyisiin kuljetuksiin?

 

Työtä karkaa maakunnista, keskittäminen huonoa aluepolitiikkaa

Oulussa on samankaltainen tilanne kuin Kuopiossa. Sen sijaan Seinäjoella ja Jyväskylässä postilähetysten siirtäminen muualle tehtäväksi aiheuttaa laajemmat irtisanomiset. Pitäisikö valtiovallan puuttua tähän keskittämishankkeeseen ja perua tämä epäsuotava kehitys? Valtio-omisteisen yrityksen ei soisi tällaisessa työllisyystilanteessa suosivan pääkaupunkiseudulle suuntautuvaa keskittämispolitiikkaa, varsinkin kun suunta on ollut monissa virastoissa toiseen suuntaan. Kaiken lisäksi tällä ei saavuteta kokonaissäästöjä vaan aiheutetaan kuluja jakelun suuntaan.