KÄSITTELYN YT-TIEDOTE 2/2014: Käsittelyn yt-neuvottelut käynnistyivät

12.8.2014

Itellan palvelutuotannon lajittelutoimintoja koskevat paikkakuntakohtaiset yt-neuvottelut Helsingin, Tampereen, Kuopion, Oulun, Turun, Jyväskylän ja Seinäjoen postikeskuksissa sekä Vantaan Ulkomaanposti-yksikössä käynnistyivät 11.8.2014. Ensimmäisissä neuvotteluissa käsiteltiin neuvottelujen perusteita ja vaikutuksia sekä tarkennettiin neuvottelujen kohderyhmiä. Lisäksi työnantaja tarkensi, että printtituotteilla tarkoitetaan mm. kirjeitä, lehtiä, mainoksia ja maksikirjeitä.

 

Jyväskylässä ja Seinäjoella irtisanotaan eniten

Työnantajan mukaan Jyväskylässä irtisanomistarve on enintään 45 (neuvotteluiden kohderyhmässä 75 vakituista henkilöä). Seinäjoella (neuvotteluiden kohde-ryhmässä 121 vakituista henkilöä) irtisanomistarve on enintään 30 vakituista henkilöä. Muilla paikkakunnilla työtä siirretään toiseen postikeskukseen ja vähennykset toteutetaan ilman pysyvän henkilöstön vähentämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Itellan vapaaehtoinen Uusi polku – ohjelma on käytettävissä ja määräaikaisia työsuhteita ei todennäköisesti tulla jatkamaan. Vähennystarpeet tarkentuvat neuvotteluiden edetessä.

Seinäjoella erimielisyyksiä tietojen saannissa

Ensimmäinen yhteistoimintaneuvottelu keskeytyi muutamaksi tunniksi Seinäjoen postikeskuksessa, kun henkilöstön edustajat poistuivat neuvotteluista. Syynä keskeytykseen oli erimielisyys tietojen luovuttamisesta. Edunvalvojat pyysivät henkilöstöluetteloa ja tietoa työntekijöiden palvelussuhteiden alkamisajoista. Työnantaja kieltäytyi aluksi luovuttamasta tietoja vedoten tietosuojalakiin, mutta luovutti ne lopulta iltapäivällä, jonka jälkeen neuvotteluja päästiin jatkamaan.

Yt-neuvotteluista tiedotetaan säännöllisesti

Seuraava yt-neuvottelu käydään 25.8.2014 Jyväskylässä, Seinäjoella ja Vantaan Ulkomaanposti-yksikössä sekä 8.9.2014 Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Yt-neuvottelujen arvioitu kesto on kaikissa kuusi viikkoa. PAU tiedottaa jäsenilleen neuvotteluiden kulusta jokaisen neuvottelun jälkeen.

 

Lisätietoa PAUn jäseniä edustavilta neuvottelijoilta ja liiton toimitsijoilta:

Pääluottamusmies Helsinki POK, Jari Pellikka puh. 050 431 1227

Pääluottamusmies Vantaa ULK, Isto Kuusisto puh. 040 822 9515

Pääluottamusmies Tampere POK, Pertti Kivinen puh. 040 732 2590

Pääluottamusmies Kuopio POK, Timo Peippo puh. 0400 733 512

Pääluottamusmies Oulu POK, Antero Saukkonen puh. 0400 683 372

Varapääluottamusmies Turku POK, Mauri Iljin puh. 040 723 2505

Pääluottamusmies Jyväskylä POK, Harri Manninen puh. 040 570 9501

Pääluottamusmies Seinäjoki POK, Jukka Kalliokoski puh. 040 563 9491

Valtakunnallinen pääluottamusmies (käsittely ja kuljetus) / Vt. puheenjohtaja PAU Jarmo Niemi puh. 0400 523 551, jarmo.niemi@itella.com

Liittosihteeri PAU, Heidi Nieminen puh. 050 340 3217, heidi.nieminen@pau.fi